Dette er lokalavisas arkiverte nettavis. For å gå til den nye nettavisen trykk her
Har du noe å selge?
Her får du nærmere informasjon om annonsering i Stangeavisas papir- og nettutgave.
Bedriftsannonser:
Annonsere i papirutgaven
Annonsere i nettutgaven
 
Annonsekart og priser:
Amedia marked
Penger Forespørsel om pristilbud:
Forespørsel om pris og tilbud sendes til monica@stangeavisa.no.
 
Tidsfrister
Frister for innlevering:
Onsdag–lørdag:   Klokka 12.00 – to dager før det skal på trykk.
Mandagsavisa:   Klokka 12.00 torsdag.
Tirsdagsavisa:   Klokka 12.00 fredag.