Dette er lokalavisas arkiverte nettavis. For å gå til den nye nettavisen trykk her
Plassering   Pris
Helside tekstplass   kr.  14 650,00
Tekstside modul   kr.  586,00
Side 1 modul   kr.  1 817,00
Side 3 modul   kr.  1172,00
Side 7 modul   kr.  1 113,00
Annonse helside   kr.  14 064,00
Annonseside pr. mm   kr.  6,51
Stilling ledig pr. mm   kr.  9,40
Underholdning pr. mm   kr.  7,73
Kunngjøring pr. mm   kr.  7,73
Dødsfall pr. mm   kr.  5,00
Produksjonstillegg pr. mm   kr.  1,40
Fakturagebyr   kr.  35,00
 Alle priser er eks. mva
Tidsfrister
Frister for innlevering:
Frist for bestilling av annonser er to virkedager før utgivelse klokka 12.00.
 
Penger Forespørsel om pristilbud:
Forespørsel om pris og tilbud sendes til monica@stangeavisa.no.