Gjennom mange år har beboerne langs Kjonerudvegen, fra Hjellumkryss­et til fugletårnet, klaget på svært trafikkfarlige forhold for fotgjengere langs vegen. Det som skulle vært en trygg skoleveg for barn og unge, og turveg og bindeledd i bygda for voksne og eldre, framstår som noe av det farligste vi har i området for folk som ferdes til fots eller med sykkel.

For få dager siden fikk på nytt politikere og vegmyndigheter med egne øyne se og erfare hvordan vegen fungerer. På den smale, svingete og mørke vegen kommer bilene tett som haggel. I mørket er det vanskelig å oppdage myke trafikkanter. Det er ikke rart foreldre nekter barna sine å bevege seg ut. Eller at eldre blir sittende inne. Å ta en tur til naboen framstår på enkelte tider av døgnet som “russisk rulett”. Særlig om morgenen og ettermiddagen, når trafikken er på det tetteste.

Vegstrekningen står på venteliste for å få gang- og sykkelveg. Men Nedre Kjonerud Vel krever strakstiltak. De mener nedsetting av hastigheten til 50 kilometer i timen, fartshumper før svingene og trafikklys er tvingende nødvendig, og frykter at alvorlige trafikkulykker skjer om ikke noe gjøres.

Vi gir Nedre Kjonerud Vel full støtte i kravene om strakstiltak på vegstrekningen. At Vegvesenet drøyer tiltak som dette fordi vegen strengt tatt ikke kommer “innafor” reglene med tanke på antall utkjørsler langs vegen, er rent skrivebords-tull. Flere befaringer på sted­et viser at det åpenbart er behov for å gjøre noe, og vi har ingen tid å miste. Statens Vegvesen kan enkelt fatte vedtak om nedsetting av hastigheten og opparbeiding av fartshumper før den første kaffekoppen er unna­gjort om morgenen – om bare viljen er tilstede. Det koster lite, men betyr så mye. Nå forventer vi handling i denne saken.