Tirsdag kveld sovnet Odvar Nordli inn, 90 år gammel. Med det har en bauta i både Stange, Hedmark og Norge gått over i historien.

For oss som bor i Stange var Odvar Nordli en del av hverdagen. Han vokste opp på Tangen. Og på sine pensjonistdager flyttet han hematt til hjembygda, sammen med sin kjære kone Marit. Men de to bodde også mange år i Ottestad.

Det er ikke mange ukene sine Odvar fylte 90 år. Fredag 3. november var den store dagen. Men den gamle høvdingen var tapp­et for krefter, og takket høflig nei til intervjuer og offisielle besøk på fødselsdagen.

Men gratulasjonene sto like vel i kø. «Du har ofte vært en som har brakt håp ved at du har tatt menneskers livserfaring på alvor og søkt å fremme rettferdighet og bedre levekår for dem som har hatt lite», uttalte biskop Solveig Fiske i sin bursdagshilsen i Stange­avisa.

«Odvar har alltid snakk­et med hjernen, men har alltid hatt hjertet med seg i alt han har foretatt seg», uttalte Eirin Fallet, stortings­politiker fra Stange gjennom en årrekke. «En nær venn, læremester og et solid forbilde», uttalte Dag Arne Syverinsen, 1. mai-generalen på Tangen gjennom en mannsalder, om Odvar i samme avis.

Fødselsdagshilsningene var et uttrykk for det vi alle kjenner på i forhold til Odvar Nordlis liv og virke; takknemlighet.

Undertegnede var flere ganger så heldig å få møte Odvar. Han var en stor tilhenger av Stangeavisa, og var raus med oppmunt­rende ord da avisen startet opp og senere. Nordli var en av de aller første som bestilte abonnement på den nye lokalavisa for Stange, og jeg husker ennå telefonen med bestillingen svært godt:

«Dæ ær’n Odvar Nordli som ringe. Je sku bestille slik abonnement. Dæ er Odvar med èn «d»», husker jeg han innledet telefonpraten.

Senere fikk vi flere dybdeintervjuer med den aldrende Arbeiderparti-veteranen. Det var gjerne i forbindelse med runde år, som 80- og 85-års dagen. Og valgkampene. Odvar var ikke den som slang rundt seg med gode råd til dagens politikere, som en syvende far i huset. Han var ikke tilhenger av at «gamle gubber» skulle slenge rundt seg med

ytringer om ting de ikke hadde peiling på. Men han glemte aldri hvilket parti han kom fra. Og i valg­kampene og på 1. mai stilte han gjerne opp, og delte tanker om både det som lå bak oss og vegen videre. Og han var definitivt ikke en «gammel gubbe» uten peiling. Når Odvar snakk­et, da lyttet folk. Det var tyngde og innsikt bak hvert ord. Ofte i kombinajson med en god dose humor.

Et av de sterkste øyeblikk­ene undertegnede hadde med Odvar Nordli, var et lengre intervju hjemme på hans kontor i Hovshagan på Tangen. Anledningen var hans 80-års dag.

På kontorveggen hang et brodert bilde. Det kanskje kjæreste minnet han hadde etter farmoren sin, Maren Nordli. Med sirlige bok­staver formidlet broderiet hva farmoren sto for: «Gjør din plikt, kræv din ret! Frihet, likhet, brorskap!»

Uoppfordret fortalte Odvar historien bak broderiet, og hva det betydde for ham:

«Farmor døde så alt for tidlig. Hun var ute i vedskåla for å hogge ved, og kom i skade for å hogge seg i foten. Men legehjelpen for fattigfolk var ikke den aller beste på den tiden, og hun døde av blodforgiftning», fortalte Odvar til Stange­avisa. Han fortsatte:

«Jeg har tenkt på det mange ganger... Farmor hadde en stor ungeflokk og lite å klare seg med. Like vel tok hun seg tid til å sette seg ned og brodere et bilde med kampropet fra den franske revolusjonen. Og midt på bildet, der har hun brodert et hus med veranda. Det var nok den store drømmen. Så greide vi altså å realisere det til slutt», sa Odvar.

Nå er det Odvar som har fulgt etter. Vi sitter tilbake i takknemlighet over velferdssamfunnet vi lever i idag, som Odvar var en av de viktigste premissgiverne i norsk politikk for å skape. 

Det er all grunn til å takke Odvar for hans innsats, engasjement og klokskap i forhold til å bygge opp samfunnet og velferden vi får være en del av i Norge i dag. Hans ustoppelige og ufravikelige tro på grunnverdiene «frihet, likhet og brorskap», som farmor Maren formidlet så tydelig gjennom sitt broderi, har vært en bærebjelke i alt hans virke, fra lokal­politikken i Stange på 50-tallet, til internasjonal storpolitikk i den kalde krigens lys på 70- og 80-tallet. Og senere som fylkesmann i Hedmark.

Nå har Odvar overlatt stafettpinnen til oss andre. La oss fortsette løpet i Odvars gode ånd, med et rettferdig samfunn, omsorg, trygghet, solidaritet og kamp mot fattigdom – både i eget land og verden – som viktige mål på veien videre.

Våre varmeste tanker går til Odvars nærmeste og familie. Vi lyser fred over hans gode minne.