Den siste uka er det blitt kjent at Utlendingsdirekto­ratet (UDI) og politiet før jul viste ut fem kinesere som jobbet ved Malung­en gjeste­gård. I følge HA hadde de turistvisum, ikke gyldig arbeidstillatelse i Norge.

Etter det Stangeavisa erfarer var det blant annet flere anerkjente kunstnere fra Kina som ble rammet på denne måten, og nå har fått to års forbud mot innreise i Norge. Deres oppgave på Malung­en før jul var å skape god underholdning for de nær 2.000 gjestene som var med på julebord. Julebord-konseptet var ment som en gave og gest til vårt lokalsamfunn fra den kinesiske forretningsmannen Yang Xueyi, som har kjøpt Malungen. Han har et ønske om å utvikle stedet til en spennende reisedestina­sjon for kines­iske turister.

Vi kan ikke si annet enn at UDIs oppførsel i denne saken grenser til det skandaløse. Rett nok skal lover og regler følges i dette landet, men det må være lov å utvise skjønn og bruke sunn fornuft. Å rykke inn med politi og ilegge kraftige sanksjoner i denne saken, fremstår som svært brautende, byråkratisk og uhøflig.

Det er ikke enkelt å være utlandsk investor og be­driftsetablerer i Norge. Det er mange lover og regler å forholde seg til. Og lett å tråkke feil.

Fra norske myndigheters side er det viktig at man i slike saker som dette, så langt det er mulig, forsøker å framstå som gode veiledere i stedet for en straffende myndighet. I dette tilfellet burde driveren på Malungen i forbindelse med kontrollen fått opplysninger om norske regler for bruk av utenlandsk arbeidskraft, og heller fått pålegg med noen ukers frist til å rydde opp i saken. Politiet skulle aldri vært involvert i en sak som dette. Vi kan ikke behandle dyktige pådrivere i næringslivet som kriminelle.