• ODVAR NORDLI.

I løpet av høsten skal politikerne i Stange vedta ny sentrumsplan for Stangebyen. Som vi har skrevet tidligere; her ligger det mange spennende grep for å stimulere til vekst og et yrende folkeliv i sentrum. Det skal bygges tettere og i høyden. Bilene skal under bakken. Handels- og servicetilbudet skal bli i «tøffelavstand» for innbyggerne i den nye sentrumskjernen.

Sentralt i den nye sentrumsplanen står utvikling av kulturhuset Tingvold og Tingvoldtorget. Dagens Tingvold-bygg vil etter alt å dømme bli revet eller kraftig bygget om, og et nytt kulturhus vokse fram på samme tomt. Det skal – bokstavelig talt – skape rom for et folkelig og engasjerende kulturliv. Nye Tingvold vil også på en ny måte kunne bli rammen rundt de høytidelige anledningene i livet, som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser.

På selve torget legges det opp til lekeapparater, benker og rom for kulturelle opplevelser. Det skal bli et grønt og levende pusterom midt i sentrum. Et sted hvor folk møtes for lek og samtale, på tvers av generasjonene.

Tingvoldtorget og kulturbygget Tingvold vil i sum bli et levende hjerte i sentrum. Et sted for livs­utfoldelse for  små og store.

Vi tror satsingen på Tingvoldtorg­et og Tingvold er viktige grep kommunen kan gjøre for å legge tilrette for et mer levende kommunesenter. Dette er investeringer som vil skape ringvirkninger forøvrig i sentrum; både når det gjelder næringsliv og kulturliv. Vi trenger ikke reise lenger ut i distriktet, enn til Hamar, for å se hva som er skjedd etter deres målbevisste satsing på sentrum, med nytt kulturhus, lekepark, opprustet Strandgate og Koigen. Fra å være en spøkelsesby på ettermiddag og kveld, er Hamar sentrum blitt en sydende og folkerik by – også etter vanlig stengetid.

I sammenheng med opprustingen av Tingvoldtorget mener vi dette vil være en anledning til å hedre en av kommunens aller største sønner; Odvar Nordli. Odvar gikk som kjent bort i 9. januar i år. Odvar ble født og vokste opp på Tangen. Han er uten tvil den stangesokningen som har satt størst spor etter seg i etterkrigstiden – både nasjonalt og internasjonalt. Først og fremst som statsminister fra 1976 til 1981. Men også i andre posisjoner, som blant annet stortingsrepresentant, kommunalminister, medlem i Nobelkomiteen, lokalpolitiker og fylkesmann i Hedmark.

Han var en sterk stemme for de svakeste i samfunnet, helt til sin siste dag. Ikke minst den økende barnefattigdommen plaget ham, og han manet til å ta grep for å demme opp for urettferdigheten. Solidaritet og rettferdighet er to stikkord som preget hele Odvar Nordlis virke.

Men Odvar hadde også en lun og humoristisk side. Få har vel satt ord på den «hedmarkske» sjela, som Odvar i bøkene han  skrev, blant annet «Langs veg og sti» og «Skråblikk fra godstolen».

Nå som Odvar har sett «kornmoglansen», mener vi det er på sin plass at vi som bor i hans hjemkommune hedrer vår gamle landshøvding. Og hvordan kan dette gjøres bedre enn å omdøpe kommunens festplass, Tingvold­torget, til Odvar Nordlis plass?

Samtidig med navneskiftet bør en byste eller statue av Nordli reises på torget. Med pengegaven på én million kroner som Stange kommune nylig fikk fra Sparebankstiftelsen, bør det være mulig å kunne finansiere et slikt minnesmerke.

I sum vil dette kunne være en god måte å minnes og hedre både Odvar Nordli og verdiene han sto for gjennom hele livet: «Gjør din plikt, Kræv din ret! Frihet, Likhet, Brorskap!» – livsmottoet som hans bestemor broderte med sirlig hånd, og som preget Odvars veivalg til hans siste dag.

Herved er forslaget overlevert – får vi Odvar Nordlis plass midt i Stangebyen?