Da jeg ble med i Arbeiderpartiet, var det fordi jeg forstod at jeg er en overbevist sosialdemokrat. Jeg tror på et Norge hvor alle skal med, hvor det å arbeide er en viktig verdi, og hvor stat og kommune sørger for at alle på verdig vis får den hjelpen de trenger. Det er et viktig politisk anliggende som aldri tar slutt, å utjevne de økonomiske forskjellene mellom folk. Det motsatte: å øke forskjellene, trenger man ikke politikk til; Det går av seg selv. Derfor meldte jeg meg inn i Arbeiderpartiet.

Men nå er jeg bare ett knappetrykk fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe sin side fra å melde meg ut. Like før sommerferien i fjor vedtok Stortinget med Arbeiderpartiets stemmer å endre Opplæringslova med tilbakevirkende kraft ved å fjerne bestemmelsen som sa at allerede godkjent lærerutdannelse gjelder. Med det ga de kunnskapsministeren blankofullmakt til å ugyldiggjøre samtlige allmennlæreres undervisningssertifisering i alle fag, noe han umiddelbart gjorde i engelsk, norsk og matematikk.

Over natten ble de mest erfarne pedagogene i grunnskolen mindre verdt på arbeidsmarkedet. Kommunene forsøker nå å unngå å ansette lærere som er blitt erklært ufaglærte av departementet. De som har fast ansettelse i en kommune, må klamre seg til den. Det verste er likevel meldingen staten gir til skolens mest trofaste og samvittighetsfulle slitere med denne lovendringen: «Dere er ikke gode nok.»

Titusener av lærere over hele landet er rammet i hjerteroten av sin yrkesstolthet. Matematikklærere som ikke bare kan sitt fag, men som gjennom sin karrière har erfart at av all deres profesjonelle kompetanse er det matematikk og det å lære bort kunnskaper og ferdigheter om tall, størrelser, algoritmer og logiske sammenhenger de både kan best og er mest glad i, skal ikke lenger få lov til å være faglærere i matematikk. Den mest profilerte av dem er «superlærer» Håvard Tjora, kjent fra TV. Tilsvarende gjelder for lærere i norsk og engelsk. Foreløpig.

Vi har ingen som helst garanti for at ikke kunnskapsministeren, eller senere skoleministre, brått og plutselig bestemmer seg for å trekke tilbake allerede utdannede læreres faggodkjenning også i andre fag. Blankofullmakten som Arbeiderpartiet i Stortinget den 15. juni 2015 var med på å gi regjeringen da de stemte for å oppheve andre punktum, tredje ledd av §10.2 i Opplæringslova, gjør det mulig for denne og senere regjeringer å herje og herse fritt med lærerne her.

De samfunnsskadelige virkningene av dette lovvedtaket vil etter hvert gå opp for folk. Arbeiderpartiet og Stortinget beholdt nemlig unntaksbestemmelsen som sier at det er helt greit å ta inn uutdannede folk over 18 år rett fra gata og sette dem til å undervise i et hvilket som helst fag i skolen, så lenge de tilsettes midlertidig (første punktum av det omtalte ledd i nevnte paragraf).

Konsekvensen av dette er at elever som har hatt en fast ansatt lærer i matematikk på ungdomsskolen, for eksempel, med lang fartstid og 59 studiepoeng i faget (ett studiepoeng mindre enn kravet fra departementet), i fremtiden vil kunne saksøke kommunen for at de ikke har fått fullverdig utbytte av sin skolegang. Mens elevene i parallellklassen, som har vært undervist av en midlertidig ansatt som ikke selv har fullført barneskolen, har ingen juridiske klageretter. Jeg setter dette på spissen for å vise hvilket makkverk av en lovendring Arbeiderpartiet på Stortinget her har begått, sammen med Høyre, FrP og Venstre.

Lovendringen svekker i praksis både profesjonsvernet for lærerne og det generelle stillingsvernet. Dessuten er den kvinnefiendtlig. Tre firedeler av lærerne som Trond Giske & Co har avskiltet, er kvinner.

Dette er ikke sosialdemokratisk politikk. Det er HøyreFrP-politikk på sitt mest vulgære.

For to uker siden dumpet denne meldingen fra Stange Arbeiderparti ned i e-postkassen min: "Kunnskap til alle. Vi har gleden av å invitere til  møte med Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske. 30. mars kl. 1800 – 2000 i Stange Rådhus. Tema:  «Arbeiderpartiets nye skolepolitikk, kickoff for programarbeidet»". Resten gidder jeg ikke å gjengi. Jeg føler ingen glede.

Jeg har knapt ord for hvor skuffet jeg er over mitt eget parti sentralt. Da jeg stemte Arbeiderpartiet ved stortingsvalget i 2013, var det med stolthet og en følelse av trygghet for at jeg gjorde noe godt og riktig. Nå vet jeg at det var en stemme til å få degradert min egen og 38.000 lærerkollegers formelle yrkesstatus. Jeg forstår ikke hvordan Arbeiderpartiet på nasjonalt nivå tror de skal kunne løfte skolen når de krenker den viktigste yrkesgruppen i skolen på denne måten.

Jeg kommer ikke til å gå på noe møte med avskilter-Trond. Over påske skal lovendringen opp til votering i Stortinget igjen. Alt tyder på at representantene fra Arbeiderpartiet da for tredje gang (andre gang var 16. desember) vil følge sin høytbrækende bjellesau i Kirke-, utdannings- og forskningskommiteen og trykke på stemmeknappen for avskilting av lærerne.

Da melder jeg meg ut. Ikke i det stille. Men med bulder og brak. Og jeg kan love Arbeiderpartiet et yngvehågensensk spetakkel i fortsettelsen.

Er det noen i Stange Arbeiderparti som ser nytten av å være solidarisk med lærerne her, som vil prøve å påvirke Arbeiderpartiet sentralt til å snu før det er for sent, så det slipper å ende slik?