Etter å ha sett en folkets representant fra Tolga forsøke å forsvare systemet, massiv feilhåndtering og noe som ligner på et antikvarisk menneskesyn, må jeg si at jeg for første gang på over femti år skammer meg over å være hedmarking! At man fra offisielt kommunalt hold etter hvert valgte å be om unnskyldning ble for sent, og med all tydelighet under tvang. En unnskyldning burde ha kommet som en refleks fra et nervesenter der menneskesyn og menneskeverd er framtredende, ikke etter at hele Norge står på hodet i et berettiget, sunt og riktig raseri over å ha sett maktarrogansen utfolde seg i beste sendetid. Jeg skammer meg fortsatt!

La meg også legge til noe som er minste problemet oppi denne tragedien. Jeg er helt sikker om at vi nå får en diskusjon som vil banke på to dører. Bak den første døra finner vi sentralismen og gigantomanien. Så fort denne døra åpnes, vil vi høre det evige maset om «robuste enheter» og at småkommuner er livsfarlige i kraft av å være små. Bak den andre døra, finner vi «revisorbevegelsen». Her er ropene om gransking (som selvfølgelig må til) og mere regler, klarere forskrifter samt opplæring av saksbehandlere.

Vi må forklare at det er ikke mulig og organisere seg vekk fra dumskap og antikvariske holdninger. Jeg er redd vi nå vil se konturene av mennesker som huker i knea og venter på at storm­en skal blåse over. Slik sitter de om nødvendig lenge nok til at de drar på seg «heroinknekk» etter å ha brukt felleskapets myndighet på en måte de mer enn burde vite var feil. Jeg er helt ute av stand til å godta at medmennesker stigmatiseres og fratas selvråderetten, ved at maktpersoner har sittet og stemplet skjemaer uten en gang å møte de menneskene det går ut over!

Jeg liker ikke tendensen av at bortgjemte byråkrater lager menneskers liv til et helvete, og så gjemmer seg og slipper unna ansvar. Her kan vi til sammenligning legge merke til at en yrkessjåfør blir fratatt førerkort og leve­brød ved den minste forseelse.

Derfor har jeg ikke sansen for, nei det er motbydelig, når politikere bruker sine krefter på å forsvare systemet mot den lille kvinne og mann. Fysj!

Å se på at maktmennesker setter systemet høyere enn medmennesker gjør fysisk vondt og genererer et raseri jeg trodde jeg hadde vokst av meg. Og som sagt, så vet jeg dette: Nå kommer maset om robuste enheter, gigant­iske lokasjoner, mere kontroll, mer byråkrati, mer opplæring, mer rapportering og mere fag. Og ja, du så rett, du så ikke ordet menneskeverd i oppramsingen av hva som det kommer til å komme mer av!