Stange Venstre vil ha fylkesveg 24 til Innlandsporten, siden dette vil spare Gata for farlig trafikk og samtidig etablere hvile og handlemuligheter for langtransportsjåførene.

HAs artikkel på Stangesiden 1. juni dette året viser store muligheter for næringsvirksomhet i Stange sør. Innlandsporten er nå født etter et langt svangerskap og er sikret både mat og drikke via kontrakter med de store aktørene i Norge på områd­et. Burger King, Cirkle K og  Coop Innlandet er med på laget. Dette er nesten for godt til å være sant!

                                     

Men det er faktisk sant og nå er mulighetene her for å skape mange arbeidsplasser i Stange sør. Og  tid­en er inne for kløktige politikere som vil legge til rette for både turisttrafikk og langtransport fra alle retninger. En tilrettelegging for langtransporten med hvileplasser, handel og spisesteder for turister og annen næringsvirksomhet må være i fokus.

Vi  i Stange Venstre har repetert gang på gang at fylkesveg 24 bør ende opp på Skavabakken ved E6, også kalt Innlandsporten og langtransportsentral. Alternativ C fra Statens vegvesen gjør nettopp dette, sparer mest matjord og er også det billigste alternativet. Norges Lastebileierforbund avdeling Hedmark og Oppland var også representert på de tidlige folkemøtene i Vallset og er etter det vi vet også positive til dette alternativet. Det kan også finnes flere alternativer, som for eksempel Mellomriksvegen fra fylkesveg 24 og vestover. Statens vegvesen utreder da også de alternativene som Stange kommunestyre ber om, la det ikke være noen tvil om det!

Så hvor står vi så i dag? Vi vet at Statens vegvesen sine mange traseforslag og vår kommune sin håndtering av forslag og initiativ IKKE har gitt Vallset nytt håp for en god vegløsning for fylkesveg 24. Det siste traseforslaget fra Statens Vegvesen løser ikke utfordringene i Gata. Representanter fra Vallset kulturstier, Fortidsminne­foreningen, Naturvernforbundet og innbyggere i Vallset påpeker i HA 31. mai at det nyeste forslaget er en altfor høy pris å betale. De peker også på den manglende trafikk­sikkerheten langs fylkesveg 24 som det største problemet, gang-og sykkelsti må prioriteres. Det er vi enige i og en løsning for Filsetvegen til Gata er da også prioritert som nummer en i Stange kommune.

Men når det gjelder ny fylkesveg 24 er vi altså like langt etter mange diskusjoner, debattinnlegg, innbygger­initiativ og politiske vedtak som vi ble vinteren 2015 med vedtak 7/15 i Stange kommunestyre.

Endelig er det nå en mulighet til å enes om ny fylkesveg 24 til Innlandsporten. Langtransportsjåfør­ene vil da enkelt stoppe, hvile og handle der. Turistene fra sør vil gjøre det samme på vei til Gudbrandsdalen, Østerdalen og Trysil.

Så dette er en mulighet til å samles om en løsning for ny fylkesveg 24 som ender ved Innlandsporten og gir ringvirkninger for næringslivet i kommunen vår. Så kan vi ha berettiget tro på en utvikling med 50 arbeidsplasser som Coop Innlandet og ordfører Røhne ser for seg.

La oss tenke helhetlig og smart til beste for Stange!