• KLART BUDSKAP: De gamle krusene fra Stange kommune var preget med teksten «Kommunens innbyggere og deres behov er utgangspunktet for våre tjenester og handlinger». Foto: Privat

Over kopimaskina på arbeidsrommet på jobben min, Åkershagan opplær­ings- og aktivitetssenter (ÅOA) i Stange kommune, henger et A4-ark hvor det står:

«Gode holdninger og respekt for alle mennesker skal være i bunnen for alt det vi gjør på ÅOA. Vi er ingen vanlig arbeidsplass, men et verdifellesskap og jobber med dem som treng­er oss aller mest».

Dette er fra rektor. Jeg syns det er veldig fint. Det forteller hvem vi er og hva vi skal gjøre, vi som jobber i Stange kommune, enten vi er rektorer, mellomledere, kommunalsjef, rådmann eller bare vanlige ansatte: Vi er tjenere. Vi skal jobbe for dem vi har «under oss», som vi er satt til å tjene, som trenger oss. Det gjeld­er hele kommunen. 

 

Jeg husker de grønne kommunale koppene som fant­es i Stange kommune da jeg begynte å jobbe her i 2003. Kvaliteten var så som så, for hanken hadde lett for å brekke. De ble kastet etterhvert som de gikk i stykker, og erstattet med nye, mer strømlinjeformede kopp­er. Bare en eneste av de gamle koppene er igjen på ÅOA. Grunnen til at jeg er så glad i denne koppen, er teksten som står på venstre side av hanken, som vender innover mot meg når jeg holder koppen med høyre hånd, og som jeg derfor blir minnet på hver gang jeg løfter den for å drikke av den. Det står: «Kommunens innbyggere og deres behov er utgangspunktet for våre tjenester og handlinger».

Dette er den vakreste byråkratiske formuleringen jeg noen gang har lest. Bud­skapet er det samme som på rektors ark over kopimaskina. Da jeg utdannet meg til lærer for litt over 20 år siden, var det også dette jeg lærte om yrkesetikk: Du er tjener – aldri herre.

Selvfølgelig: Som lærer har du makt, og du utøver makt. Du bestemmer over elever, forlanger lydighet, stiller krav, følger opp og sanksjonerer kravene. Du forlanger at elevene møt­er opp på skolen til rett tid, at de gjør som de får beskjed om i timene, og at de gjør lekser. Elevene vil oppfatte læreren som sjef. Som lærere har vi makt, og vi bruker den. Men dette er kun et verktøy. I virkeligheten er alt vi gjør for å hjelpe elevene, for at de skal lykkes med skolearbeid­et og med livene sine. Vi er tjen­ere.

Vi må ikke oppfatte oss selv som sjefer. Dette gjeld­er ikke bare lærere, men alle med lederansvar på alle nivåer i alle kommuner. Makten du har fått, er kun instrumentell. Du har fått den fordi du skal tjene dine underordnede ved å hjelpe dem til å lykk­es i jobben. Og deres jobb er å tjene fellesskapet og innbyggerne i kommunen, som er kommunens eksi­stensgrunnlag og eksistensberettigelse.

Det kan være fort å glemme dette. Derfor er påminn­elsen over kopimaskina god å ha. Og derfor vil jeg ha tilbake de gamle kommunale koppene!