• MUMMUT I STANGE: «For 45.000 år siden går det noen ullkledde elefanter og gresser på Vestadhøgda», reflekterer Tore Dahl.

For 45.000 år siden går det noen ullkledde elefanter og gresser på «Vestadhøgda». En mammut­familie har funnet et sted, rikelig med plantevokst. De milde øynene vitner om en forhistorisk klokskap som er borte. Mennesker er ikke å se. Det skal gå ennå mange tusen år. Landskapet er ikke til å kjenne igjen. Mjøsa er en fjord. En forlengelse av havet.

Den stolte og gigantiske mam­muten (mamma) levde i Norge for mellom 40.000 og 55.000 år siden. En dyreart som ubevisst er dypt savnet hos mennesket. Dette var i en mildere periode under den siste istid. Lavlandsområdene var isfrie – lune og rike på plantevekst og mye bjørk. Da klimaet ble kaldere og isbreene vokste kunne ikke mammuten klare seg.

Isen

Hele den siste istid varte i 117.000 år. For 12.000 år siden begynte den å trekke seg tilbake.

«Stange sentrum». 18.000 år sid­en. En iskappe på tre kilometer tykk ligger over oss. Hvordan forstå det? Den dekker hele Skandinavia og er på sitt mektigste. Det enorme trykket presser alt ned. Landet ved Oslo ligger 200 met­er lavere i forhold til der havet er nå. Mjøsa ligger i en gammel U-dal som ble utgravd av isen gjennom flere istider til en fjordsjø.

Endemorenene (isfronten sto stille i lengre perioder) ved Minne­sund ble dannet for 9.200 år sid­en. Da mjøsbassenget ble isfritt hadde landet steget så mye at havets strandlinje lå lavere enn Mjøsa. Fra og være en fjordsjø til å bli en innsjø. Mjøsa la seg til rette – og ventet...

Isen gjorde et solid arbeid med Skreifjella, som i sannhet var en dramatisk tid. På Skreikampen (702 moh) er du på høgfjellet selv om den ligger i lavlandet. Skreikampen har hakeslipp-­utsikt.

Da isen beveget seg ble store blokker av sten ved frostsprengning eller tining sprengt løs fra fjellet som isen drog med seg, ofte langveisfra. Utover Kolomoen ligger det kampesteiner – ja over alt ligger de – histen og pisten. Her i Vallset har jeg en kampestein med et troll på toppen. «Lille Skreikampen» har jeg kalt den. Kanskje isen har båret den med seg fra Skreifjella slik at jeg skal ha noe og fundere på? Alt hva disse kampesteinene gjør – de vitner om tålmodighet. De vitner om sinnsro og sinnets meditasjon – væren...

Iskappen over Skandinavia forsvant. For 10.000 år siden ble klimaet raskt betydelig varmere enn det er idag. Jostedalsbreen og breene i Norge smeltet bort. Hardangervidda ble skogkledd. Edelløvskog steg frem, og rester fra denne skogen finnes i Rotlia. Det var som milde passat-vinder strøk over bygdene og formet landet rundt Mjøsa til et paradis. Et yrende dyre- og fugleliv, og fisk i elvene.

Den kambrosiluriske berggrunn­en i små og store folder danner det karakteristiske bølgende vakre landskapet utover Mjøsbygdene. Berggrunnen og avsetningen under og etter istiden ble blottlagt etter at isdekket trakk seg tilbake, og gav oss den velsignede matjorden! Et veldig mangfold av skog, blomsterenger og vegetasjon steg frem. Hassel, or og alm og etterhvert eik og store eikeskoger strekte seg sørover. Alt dette er varmekjære tresort­er. Furu kom østfra og grana fra Russland.

Med Mjøsa i sentrum og Helgøya som den største innlandsøy i Norge ble det et eventyrland så frodig og vakkert – lik et maleri du bare har lyst på å gå rett inn i og bli der.

Mjøsa tar imot

de første menneskene

Den eldste bosettingen i det østnorske innlandet skjedde for 9.500 år siden. Den dragning mot Mjøsa låg ubevisst i stein­alderfolket på sin vandring nordover, og så kom de! Og de er ikke så ulike oss av utseende. Mjøsa hadde ventet på dem. Og endelig begynner de første lysene å blinke på Toten av leirbål og red­er av skinntelt...

Livet var godt. I tusenvis av år fremover, noe som er helt unikt. De trengte ikke forandring. De jaktet elg langs mjøskanten. Barn badet i Mjøsa lik perledykkere i det varme vannet om sommeren.  De tenkte ikke over godt og vondt som idag. Naturen «er». De må ha levd i en slags ubevisst fullkommenhet der deres bevissthet i større grad var en integrert del i naturen. Idag lever mennesket med jeget derinne og verden der ute, i en bevisst ufullkommenhet. En funksjonsfeil hos mennesket gjennom tusenvis av år. Da egoet for alvor begynte å ta form, i overgangen fra jegere og samlere til jordbruk. Vi fikk permanente bosetninger. Hierarkisk kultur, og det å eie land ble viktig.

Det er iferd med å snu. Millioner tar den nye bevissthetsendring­en og bøkene til Eckhart Tolle innover seg og har ikke lenger noe ego. Og tusener på tusener bare får den, spesielt kvinnen. De har nærvær på linje med ur-mennesket...

Den eldre steinalder

De ble ikke så gamle, rundt 30 år. Men den intensitet for livet og nærhet til naturen gjorde at de levde et liv mange ganger mer og rikere enn i dag.  Det milde klimaet. Den overflod av vilt i skogene og fisk i elvene og i Mjøsa. På viddene var det rein – masser av rein. Og det var bison. I skog­ene, elg, urokse, rådyr og hjort.

Den eldre steinalder utgjør en lang periode på nesten 6.000 år. Ikke mye forandret seg. Menn­eskene trengte ikke mer. De levde av fangst, fiske og sanking og hadde masse fritid. Den såkalte veidetiden. Mannen arbeidet to-tre timer hver dag for å dekke familiens behov. Steinalderkvinnen stelte nok for familiens beste fra morgen til kveld, men hun drev matauk ved siden av, som sank­ing og fisking, og barna hjalp til.

Stein ble brukt til å lage skarpe skjæreredskaper og pilspisser. Skinn var det viktigste råstoff­et. Til telt, båter, klær, tau og mye annet. Nesten alle spor er forsvunnet fra eldre steinalder. I hovedsak er kun gjenstander av stein som er bevart.

Hvordan beskrive 6.000 år? Som et knips i fingeren er hva jeg kan skissere her. Du blir sjele­satt til å skrive dybderomaner. Der ungdommen langs sørlandskysten drog på oppdagelsesferd nordover og møtte isfronten som rag­et 1.000 meter over dem da isen trakk seg tilbake. De kom sørfra fra Danmark. Og kunne gå tørrskodd over Nordsjøen og Skage­rrak etterhvert som isen trakk seg tilbake. Bare Norskerenna utenfor sørlandskysten måtte de ta seg over vann.

De var jegere og samlere og nomader. De hadde et rikt tanke- og følelsesliv, akkurat som vi. Det fantes ingen sjef eller høvding. Mennesket sto samlet i kampen om tilværelsen. Dette er anarkism­ens essens og ingen vet det. Som ble bevart i 6.000 år.  Anarki betyr rett og slett uten herskere. En egofri handling i lære og samarbeid. Maktmennesket har gjennom historien drept definisjonen av ordet anarki til en styring ut i entropi og kaos. Det er egoismen (altruismens motpol) som har ødelagt alle de politiske ideologiene gjennom historien. Egoismen handler på en slik måte at den tjener den som handler. Sann vitenskap har ikke noe ego.

Politikk som ide har utspilt sin rolle og må ut av verden. Den må erstattes av sann vitenskap og teknologi. Ikke meninger, herske­begjær og profitt...

Klimaendringene

Jorda farer avsted med en fart på 100.000 kilometer i timen, som tar oss  rundt solen iløpet av et år. De små variasjonene i jordas bane rundt solen har forårsaket de store klimaendringene i jordas historie. Slik at den neste istid over «Skjelvinga-sletta» burde begynne om 30.000 år.

Klimaendringer går over titusenvis av år og har ikke noe å gjøre med klimaendringene idag. Som har skjedd over natten – eller fra tidlig på 80-tallet, og er direkte menneskeskapt. Kanskje vi har startet en kjedereaksjon som ikke lar seg stanse. Der det mørke havet rundt polkalotten ikke fryser til og absorberer varme som igjen gir mindre is. Og slik fortsetter det...

De langsomme naturlige klimaendringene gjennom millioner av år har utryddet arter og forandret økosystemer. Forskjellen idag er at klima endrer seg med ekspressfart, slik at mange flere dyrearter ikke rekker og tilpasse seg. Hvorfor er isbjørnen hvit? Fordi den før var brun. Og har tilpasset seg i arktiske strøk etterhvert som det ble kjørligere. Aldri har Jorden vært mere sårbar og utsettes for en belastning og forurensning som aldri før, og den skal brødfø sju milliarder...

«Når det å samhandle med hverandre og naturen ikke fungerer lenger vil en individuell livsform – eller en art – enten dø, eller bli utryddet eller heve seg over sine nåværende begrensinger gjennom et hopp i utviklingen  som for mennesket er; bevissthets endring og fjerning av egoet». (sitat Eckhart Tolle)

Neste gang i Stangeavisa: Slitet tar til. Fra jegere og samlere til jordbruk. Jordbruk ble tatt ibruk av ren nødvendighet da klimaet ble kaldere og det ble mindre vilt i skogene.