Husker du når du dro på din første fest? Hvordan var ditt første møte med alkohol, ble du full?

De aller fleste av oss kan finne svaret på dette hvis vi tenker tilbake. Men hva svarer du hvis det er tenåringen din som spør?

Som forelder lurer man ofte på når man skal snakke med barna sine om alkohol eller andre rusmidler. Ofte er det barna som først tar opp temaet. Spørsmål knyttet til alkohol kan derfor komme litt brått på oss voksne og man vet ikke umiddelbart hva man skal svare.

Det er ingen nedre grense for når man kan snakke med barna sine om alkohol, det viktigste er at du tilpasser samtalen etter alderen på barna. Jo oftere man snakker sammen om et tema, jo enklere kan det også bli. Forholdet din familie har til alkohol vil påvirke hvilke holdninger og assosiasjon­er barna vil ta med seg videre i livet som ungdom og voksne.

For at man skal møte barn og unges spørsmål knyttet til alkohol på en god måte kan det være lurt at man som voksen har tenkt litt igjennom sitt eget forhold til alkohol.  Alkohol finnes over alt i samfunnet, som fredagspils, som tilbehør til en bedre middag eller avkjøling på en varm sommerdag.   Voksnes alkoholbruk har økt de siste årene, men ungdommene våre drikker mye mindre enn tidligere.  De debuterer også senere.  Ferske tall fra Ungdata-undersøk­elsen på ungdomsskolene i Stange viser at de aller fleste ikke har vært beruset på ungdomsskolen, slik er det også i resten av landet. 

Samtidig vil mange ungdommer utforske og gjøre seg erfaringer med alkohol av de samme grunnene som ungdom tidligere har gjort det.  Ofte er det fellesskapet som er den avgjørende faktoren. Det er sosialt og gøy å dra på fest med venner. Mange ungdommer drikker for å bli sosialt akseptert og for å bli en del av fellesskapet – «alle andre drikker jo». Effekt­en av alkohol vil også få betydning for om og hvorfor ungdom drikker igjen. Hvis det var en positiv opplevelse, kanskje man følte seg mer sosial og morsom enn vanlig, vil det påvirke forholdet til alkohol. Det kan også bli en måte å dempe stress eller døyve vonde følelser.

Fordi man har vært ung selv en gang, og fordi de fleste av oss fortsatt drikker alkohol ved ulike anledninger, kan det være litt vanskelig å vite hvordan man skal møte spørsmål fra sitt barn om hvorfor man drikker alkohol, eller når dro du på fest.

Det viktigste man kan gjøre er at man er en god lytter. Det som du erfarte eller det du er opptatt av knyttet til alkohol nå er ikke nødvendigvis det ungdommen din er ute etter eller trenger. Det er også viktig at barn og unge opplever at det er ok å snakke med voksne om alkohol, at det er trygt å stille spørsmål og fortelle om erfaringer. Når ungdommen din kommer med spørsmål knyttet til alkohol er det viktig at du som voksen og forelder er nysgjerrig på det ungdommen sier. Hvorfor kommer akkurat disse spørsmål­ene, og hvordan skal man møte dem?

Når barn og unge blir spurt om hva som er avgjørende med tanke på alkoholbruk svarer de at det er foreldrene som er den viktigste faktoren for hvilke holdninger de har, og når man debuterer.  Ungdata forteller oss at de aller fleste som går på ungdoms­skolen i Stange har et godt forhold til foreldrene sine og at de har foreldre som bryr seg og er involvert i livene deres.  Det betyr også at dere er viktige som gode holdningsskapere og rollemodeller. Alkoholvaner og holdninger går også i arv.

Ungdom ønsker seg ikke kompisforeldre, men tydelige og trygge voksne som lager en solid og god ramme for ungdomstiden. Ungdom som har klare regler og avtaler rundt alkohol debuterer senere og drikker mindre enn ungdom som ikke har det.  Det samme gjelder tilgang. Har ungdom enkel tilgang til alkohol drikker de mer. Ungdom som får med seg alkohol drikker det I TILLEGG til det man skaffer seg på egenhånd. Alkohol er noe veldig mange av oss drikker og gjør oss erfaringer med.  Siden det er så vanlig er det viktig å finne en balanse på hvordan man forholder seg til alkohol som er bra for hele familien. Det kan være vanskelig. Det handler ikke om å bli avholds, men at man bruker alkovett og har et bevisst forhold til når og hvor mye man drikker. Ungdom ser opp til foreldre, også når det gjelder alkohol.

Hvis du er forelder eller omsorgsperson til tenåringer, anbefaler jeg å sjekke ut nettsiden kjipeforeldre.no. Dette er en nett­ressurs utviklet av AV-OG-TIL. Der kan du lese mer om hvordan man kan snakke med ungdommen sin om alkohol, og få nyttige tips fra fagpersoner og ungdommen selv.  Der kan du også ta en test og finne ut hvor kjip nettopp du er!

Dersom du er bekymret for at noen i din familie kan ha et alkoholproblem kan du kontakte Stangehjelpa. Vi vil hjelpe.