23. april var det 15 år siden første nummer av Stangeavisa kom ut. Det er kanskje ikke den aller største milepælen i et liv. Men likevel – en god grunn til å stoppe litt opp og reflektere over det som ligger bak og veien videre.

Da Stangeavisa ble etablert i 2004, var det et klart og tydelig mål vi som redak­sjon satte oss: Vi ønsket å ta hele Stange på alvor. Vi ønsket å speile både bredd­en og mangfoldet. Geografisk, ved at alle grendene i kommunen finner stoff fra sitt nærmiljø i hver avis. Tematisk, med en stor fokus på grasrota innenfor områder som kultur, idrett, politikk og nærings­liv.

Den oppskriften har vi tenkt å holde oss til også i årene som kommer. Og det blir ikke spesi­elt vanskelig å finne de gode sakene: Maken til fantastisk kommune å lage lokalavis i, som Stange, skal du lete lenge etter. Her finner du et yrende kultur- og idrettsliv. Vi har et variert næringsliv, med dype røtter i landbruk og skogbruk. Med en rekke små og mellomstore bedrifter, og ny industri som er på vei inn. Vi har friske og viktige politiske debatter. Kommunen preges også av et landskap og en natur som mange misunner oss. Ikke rart vi opplever stor tilflytting.

Midt i dette mangfoldet har Stangeavisa etablert seg. Fra den spede starten i 2004 og fram til i dag, har avisa fått en svært stabil og trofast leserskare. Mens mange aviser i landet vårt sliter med betydelig opplags­nedgang og annonse­svikt, som igjen gir kutt i journali­stikken, står Stangeavisa fjellstøtt. Det er et godt utgangspunkt for å møte framtida som en troverdig nyhets- og debattformidler, både på papir og nett.

Vi gratulerer alle våre lesere med dagen, og gleder oss til reisen videre sammen med dere. Som lokalsamfunn har vi mye spennende i vente, og vi lover å gjøre vårt beste for å formidle det som skjer også de neste 15 årene.