«Straffen for å nekte å delta i det politiske liv, er at man ender opp med å bli regjert av folk underlegne en selv» 

Sitat fra Platon

Den mest brukte, og den mest tillitsdrepende setningen maktmennesker gjemmer seg bak er; «kan bare uttale meg på generelt grunnlag.»

Dette innlegget er en subjektiv fremstilling fra mennesker som har hvert på innsiden av norsk psykiatri. En kan skrive om det forestående til Dovre faller, det hjelper ikke. Men en må aldri slutte å skrive om det. Dette skriv er tilegnet alle de som kjemper en kamp alene –  ikke minst de unge...

«Det finnes bare en ond «gjerningsmann»på Jorden: 

Menneskets åndelige bevisstløshet. Den forståelsen er sann tilgivelse.»

Sitat fra Eckhart Tolle

På Sanderud sykehus og landet forøvrig praktiseres tvangsinnleggelse.

Er du så uheldig å bli lagt inn på akutten på Sanderud sykehus, er du blitt satt i fengsel. Er du ikke informert på forhånd, blir du informert med en gang dørene er låst bak deg. Da blir du informert om at du er tvangsinnlagt. Umyndiggjort. Frihetsberøvelse. Noe av det verste som kan skje et menneske. Uansett hvor psykisk syk et menneske måtte være, må det å bli tatt fra all sin verdighet skremme noen og enhver fra vettet at slike plasser fins. Den eneste mulighet å komme derifra raskest mulig, er å være medgjørlig som en kattunge og ta din medisin.

Og dette skal liksom hjelpe mennesker fra for eksempel ikke å ta selvmord. Det foreligger ingen studier som viser at tvangsinn­leggelse forebygger selvmord. Tvert imot. Frihetsberøvelse sitter så dypt i mennesket, at det finnes de som velger selvmordet i stedet, og hva når du i tillegg er psykisk syk?

Tvangsinnleggelse i psykiatrisk avdeling er et omfattende inngrep (overgrep) i den personlige frihet og integritet og skadelig for den det gjelder. En kan bli så frustrert over psykiatrien at en rett og slett blir helbredet av den grunn.

Ethvert menneske er ekspert på seg selv, og Nietzsche var opptatt av det heroiske menneske som holder ut i en verden som er tømt for mening ...

                                               

Akutten på Sanderud er fra vondt til verre, basert på politiske vedtak. Og alle vet at mennesket som art er politisk tilbakestående. Det er bare å se rundt seg, på verden og på maktmennesker og politikere som front­figurer, som har drept over hundre millioner av sin egen art bare i 20. århundret. Med frynsegoder og fall­skjermer av en annen verden, som aldri mer trenger bakkekontakt. Det er vitenskapen og teknologien som har brakt mennesket fremover. Den politiske agenda er den samme og har stått bom stille siden krigene ble oppfunnet. «Bestialitetens Historie» av Jens Bjørneboe er et urokkelig vitneprov om dette.

De ildsjeler som jobber innenfor psykiatrien, helse og omsorg får ikke gjort noe med slike vedtak. De blir bare nedbemannet. Reg­lene er slik at all menneskelig verdighet blir tatt fra deg, for de skal redde livet ditt. Mobiltelefonen, beltet, skolisser og du må halte rundt. De fotfølger deg når du vil ta en røk, for de må tenne røyken din hver gang hele dagen. Akutten er et vakuum av tomhet. En spedalsk psykiatri.

Er du spik spenna gæern (prat norsk, det forstår folk) – og farlig for andre – eller MÅ legges i tvangstrøye, da er tvangsinnlegg­else stedet. Ikke for mennesker som har fått en psykisk knekk. Det hører hjemme i den mørke middelalder...

Du skal være psykisk sterk for å bli psykisk syk i Norge. Og det har reddet mange. De har klart det selv og holdt seg langt unna psykiatrien, NAV og barnevernet. Sånn sett er disse vedtakene nytt­ige. Den som er psykisk syk er på tå hev og mobiliserer alle krefter for å klare seg selv.

Er du så uheldig å bli tvangsinnlagt og psykisk sterk nok, kan du klage inn for tingretten. Og er din psyke sterk som stål, kan du nå helt opp til den europeiske menneskerettsdomstol...

                       -------                              

En ulevd filosofi og psykiatri er den etablerte logikk og fortapelsen av all originalitet. Filosofer, psykologer, politikere, akademik­ere i annen- og tredjehånds kunnskap fra lærerbøker som er uten dekning for at den er levd. De har sin lærdom gjennom bøker og tenker med et annet hode.

Bøkene er så kvantitativ velskrevet. Og de formulerer sin viten i en sødme og rødvin og dype tanker på en kafe. Og den galskap, intuisjon og tungsinn som henter frem geniet, hentes fram gjennom hevede glass og stormannsgalskap. Dens rene ånd er forlengst drevet til de evige jaktmarker. Urgleden heng­er i glass og ramme, lik de store poeter henger igjen på veggene som tossete drukkenbolter.

En sjelelig sykdom er ofte en reaksjon på et sykt samfunn. En psykiatri samfunnet har frembragt for å bifalle sin egen diagnose: Åndelig bevisstløshet. Lik den nordamerikanske indianer, som fikk sjokk da den hvite mann begynte å gjerde inn landet og eiendommene «sine», er den menneskelige ånd gjerdet inne for å dø.

Jeg sa til min psykolog: «La oss løpe, bare løpe. Ikke sitte her å messe blant innestengte vinduer.» Og vi løp, og jeg vant, men i ånden ble vi like.

Skrivekunstens lærersetning: «Vis, ikke fortell.» En psykolog kan bare fortelle deg, for filosofien bak det som presenteres er ulevd og kan ikke vises deg.

     Psykiatrien og dens lærebøker ser ikke sjelen, fordi egoet er i veien ...

Psykiatriens missing link, egoet – vår nedarvede funksjonsfeil

Lev i nået. «Læren om Nået» er naturens egen «psykiatri», som kan hjelpe oss ut av vår nedarvede funksjonsfeil – egoet, som har skapt slik lidelse i verden. Problemet er at samfunnet er overbelastet av psykopater i led­ende stillinger. De tiltrekkes av makt, status og prestisje.

«Alt som trengs for å frigjøre seg fra egoet, er å bli oppmerksom på det, siden oppmerksomhet og ego er uforenlige.»

Sitat av Ekchart Tolle

Bruk bevisstheten til å observere tankene dine (egoet)...

------

Spiller det noen rolle om du har på deg en sokk fra hvert sitt prestegjeld om sokkene behager føttene? 

«Vi forspiller tre fjerdedeler av våre liv for å være som andre mennesker.»

Sitat fra A. Schopenhauen

-----

Urmennesket var en integrert del i naturen og kunne like gjerne ule mot månen. I dag har mennesket våknet opp til full selvbevissthet med jeget der inne og Verden der ute, der egoet styrer. Før krigene ble oppfunnet var mennesket jeg­ere og samlere. Det fantes ingen sjef eller høvding. Mennesket sto samlet i kampen om tilværelsen. Det var samarbeid og ansvars­følelse medlemmene imellom. Det opprinnelige overflodssamfunnet. Hvis overflod måles i fritid og ikke i materiell rikdom. Dette er anarkismens styreform i sin essens. Det er maktmennesket og politikere som har rasert dette uttrykket til de grader til en av de største livsløgnene i historien. Store norske leksikon (styrt av makt mennesker) sier at egentlig(?) er anarki mangel på styre, lovløse samfunnsforhold, uten statsstyre. Livsløgnen er blitt en sannhet og så feil som det kan få blitt. Etymologien har formet ordet til en livsløgn – en sannhet med motsatt fortegn. Wikipedia er ærlige nok og sier: Anarkisme

betyr ikke lovløshet, men fra gresk og betyr «uten herskere.»

Det er få mennesker som er bekjente med anarkistisk ideologi og filosofi. Mange av bøkene er bortgjømt.

Hadde anarkismen fått slå rot tidlig i menneskets historie, ville vi ikke hatt maktmennesker og politikere og heller ikke den makt kirken har hatt. Det toget har gått. Da måtte først pengesy­stemet, eiendom og rå makt ut av

verden. Den kan heller ikke «redde» miljøet med disse faktorene i bilde. Egoet rår...

«Det hjelper ikke å ha penger på bok om Golfstrømmen skifter retning»

Sitat fra Thorbjørn Berntsen, en politiker på grasrota                             

-----

Gaia – Moder Jord, tar vare på seg selv: Tusen år, en million år – som et pust i sivet. Den trenger ingen «bærekraftig utvikling», der den henger på intet og bærer seg selv...

                                                        

I 40 år har kjent til norsk psykiatri gjennom førstehåndkunnskap og studert den.

Om du kan: Ta vare på deg selv. Ingen kjenner deg bedre enn du.

Om du kan: Unngå medisiner. Utenom våpenindustrien, er lege­middelindustrien av de størst pengemaskiner i Verden.

-----

«Menneskesinnet er svært intelligent. Men nettopp denne intelligensen er belastet med galskap. Menneskene utgjør en meget farlig og meget syk art. Det er ingen vurdering. Det er et faktum.»

Sitat fra Eckhart Tolle

      

Depresjon

Depresjon og selvmord er to tabu­belagte temaer, som er mer aktuelt enn noensinne. Dette, sammen med ensomhet, må komme mer i søkelyset, og  redde liv og gi håp...

Hva er depresjon? Depresjon er en manglende evne til å skape en fremtid. Kronisk depresjon er en vedvarende depresjon siden barndommen. Noe ødeleggende – en parasitt som uforståelig er drevet inn i Universet og inn i menneskesinnet.

Å ikke ha utdannelse er ikke et gode, men en lære. Som å gå på jakt etter mat uten våpen, om jeg hadde levd i en annen tid. Slik fløy jeg avsted på stedet hvil – under apatiens vinger. Dette er depresjon.

Med mangel på serotonin i hjern­en var ikke mange klar over hva depresjon var på 60-, 70- og 80-tallet. Det ble misforstått. Du ble kalt en latsabb. Du må ta deg sammen. Du må slutte å synes synd på deg selv. 

Også idag fins det mennesker med denne oppfatningen. I sin egen klokskap er det tilgivelig, for de vet ikke bedre. Jeg vil ikke bruke ordet intelligens. Ordet intelligens betyr for meg noe teknisk, og IQ-tester hører «fanden» til. Den ødelegger den menneskelige fauna.

Det er klokskap som vil berge mennesket og redde verden – ikke intelligens. Derfor er det veldig mange unge mennesker med lidelser – for staten setter intelligens høyere enn klokskap. Om ikke dette virker troverdig på det styrende organ, må de gjerne invitere meg til en IQ-test. Det ville blitt veldig stille i skogen, om vi bare fikk høre de fuglene som synger best. Slik er det med oss mennesker også: Alle er likeverdige. Dette er klokskap... Ja... men? Klokskap og intelligens må jo henge sammen?: Jeg vil heller være ilag med et menneske som er snill – enn smart. Har du begge deler, har sinnsro, og treffer din tvillingsjel, er dette forenlig med dyp lykke. Der et menneske hverk­en er snill eller smart, kjemper selv gudene forgjeves...

Heldigvis har psykiatrien og kognitiv terapi tatt et langt sprang idag i forståelsen av menneskesinnet. Det er hjelp å få for unge lidende mennesker.

Hva er serotonin? Stoffet er en slags naturlig stimulans som holder hjernen aktivt. Mangel på å produsere serotonin i hjernen, kan gjøre en alvorlig depressiv og nedfor. Sollyset hjelper kroppen å produsere serotonin.

Likeså en nærhet til naturen. Skog, fjell og lyden av rennende vann. Det blir en balanse i kroppen, for du blir også i bedre form.

Hva er kognitiv terapi? Ordet kognisjon betyr kort fortalt; tenkning. Kognitiv terapi er effektive teknikker som brukes til å behandle depresjon og angst. Det er en fornuftig og jordnær måte å jobbe med psykiske helseproblemer – og det hjelper!

Selvmord

Selvmord er av det mest ømtålelige temaene i vårt samfunn, og vanskelig å skrive om, men ikke minst så viktig å få frem:

Hva er selvmord? Selvmord er; «Svart ensomhet med hvite roser.»

La det være sakt: Selvmord er aldri en egoistisk handling. Selvmord er; «Fortvilelsens hellige gral.» Den har begge ytterpunkt­ene i seg: Menneskets største galskap, og menneskets største fornuft – fri vilje.

Om en kan.... Om en kan utsette selvmordet en uke – og dermed ikke den spontane handlingen – vil mennesket overleve selvmordet med en vilje til ikke å gjøre det....

Det finnes ennå håp, om klokskap og menneskelig innsikt kan seire over «ren intelligens». Et påsatt ord mennesket har satt på seg selv, for å heve seg over alt?

    «Gå til mauren og bli vis...»

Til myndigheter og skoleverket: Ta vare på ungdommen. De er våre budbringere. Ikke spill på deres «intelligens», men på deres ungdoms glød...

Tore Dahl