Det var forrige uke at det var stor festivitas på Blaa­rud. Da kom nemlig representanter fra det statlig eide Kulturminnefondet med en solid sjekk i bagen til Stiftelsen Blaarud; hele 600.000 kroner.

Og det er ikke de eneste bidragene som har tikket inn på kontoen til stiftelsen i år. Hedmark fylkeskommune har bevilget 50.000 kroner og Stiftelsen Uni legger 202.000 kroner i potten. Ildsjelene som driv­er stiftelsen Blaarud på frivilligi basis, bidrar selv med dugnadsarbeid, verdsatt til 100.000 kroner.

Levende kulturhus

De store pengegavene vil bli brukt til å sikre nødvendig utvendig vedlikehold av det snart 120 år gamle bygget. Det er styreleder i Stiftelsen Blaarud, Helge Haugerud, utrolig glad for.

– Her på Blaarud har det vært sykehusdrift helt tilbake fra 1803. De første årene var det somatiske sykdommer som ble behandlet her. Som tuberkulose og den mystiske «radesyken». Etter hvert ble det psykiatri som ble viktig. Blaarud var i drift som sykehus helt fram til cirka 1980, forteller Haugerud.

Den ideelle Stiftelsen Blaarud ble etablert i 1999, og tar vare på de gamle Blaarud-bygningene som står igjen på Sanderud-området. Men hensikten er ikke å drive et museum.

Den store hovedbygning­en på Blaarud syder av levende og skapende aktivi­teter gjennom hele uka, og fungerer nærmest som et kulturhus og en sosial og hjemmekoselig møteplass for folk med psykiske utfordringer.

Her er det blant annet allsanggruppe, litteraturkvelder, musikkverksted, malerverksted, skriveverksted, bibliotek, PCer som kan brukes, gudstjenester, biblegruppe og kirkekaffe. Og en trivelig stue hvor folk kan slappe av og hygge seg med en god kopp kaffe og trivelig prat med ansatte og medbrukere. Eller de kan sitte utendørs i den vakre hagen. Utvilsomt et hus som betyr mye for mange.

– For brukerne her betyr det veldig mye å ha tilgang til et sted som dette, som minner så lite om en institu­sjon. Det gir gode pusterom i hverdag­en, men­er styremedlem i Stiftelsen Blaarud og ansatt driftskoordinator ved Sande­rud, Arnfinn Standerholen.

Uvanlig tilskudd

Det er ikke ofte at Kulturminnefondet gir støtte til vedlikehold og istandsett­ing av gamle sykehusbygninger. Men søknaden fra Blaarud var en sterk kandidat, ikke minst fordi bygningsvernet går hånd i hånd med en samfunnsnyttig bruk av huset, mener Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

– Blaarud er et tidlig eksempel på fremveksten av moderne norsk psykiatri og institusjonalisering av psykisk syke pasienter i Hedmark. Det er knyttet stor symbolverdi til bygningen. Kulturminnefondet legger vekt på at huset er en viktig kulturarena for ulike brukergrupper, blant annet tidligere og nåværende pasienter, samt pårørende, som ikke har mange andre areaner for sin virksomhet, sier Simen Bjørgen om hvorfor Kulturminnefondet har valgt å åpne pengesekk­en for Blaarud.

Vedlikehold

Tilskuddet på 600.000 kron­er er øremerket tiltak for å sikre grunnmur, tak, vinduer og gulv, samt utskifting av råteskadet tømmer og utvendig maling.