Utdelingen av 1. mai-prisen er et høydepunkt i 1. mai-­arrangementet på Tangen hvert eneste år. Nå nærm­er den store dagen seg på nytt, og juryen bak prisen håper på mange gode forslag å velge mellom når årets 1. mai-pris skal deles ut.

– Det er mange som gjør en imponerende innsats for andre i lokalmiljøet. Både gjennom ekstraordinær innsats i arbeidet de har, eller gjennom engasjement i frivillige lag og foreninger i bygda. Nå ønsker vi på nytt og hedre en av disse hverdagsheltene, sier nybakt jury­leder Lene Frydenlund Arnesen.

De andre som er med i 1. mai-pris juryen er Tang­en-prest Nina Th. Bredsdorff, kultursjef Solbjørg Tveiten og Stangeavisa-redaktør Lars Kristian Seierstad.

Statuttene

Dette er de viktigste kriteri­ene for tildelingen av 1. mai-prisen:

• 1. mai-prisen kan del­es ut til et menneske, eller grupper av mennesker, som gjennom sitt yrke bidrar til andre menneskers livskvalitet og forsterket lokalsamfunn.

• Det er ingen absolutt forutsetning at slik innsats har pågått over lang tid, men det er ønskelig at pristildelingen synliggjør innsats som ikke tidligere er blitt tildelt vesentlig offent­lig oppmerksomhet.

• Juryen kan velge å tildele prisen med begrunnelse i frivillig innsats når det er åpenbart at innsatsen utover det vanlige har bidratt til andre menneskers livskvalitet og forsterket lokalsamfunn.

• Alle kan nominere kandidater til 1.mai prisen.

• Prisen deles ut under 1. mai arrangementet på Tangen.

Forslagene

Begrunnede forslag på hvem du synes fortjener å få 1. mai-prisen i år sender du som e-post til adress­en frydenlundlene@hotmail.com, eller som papir­versjon til ett av jurymedlemmene. Siste frist for å sende inn forslagene er onsdag 24. april.

Tidligere prisvinnere

Her er personene som tid­ligere er blitt hedret med 1. mai-prisen på Tangen:

2006 Arnold Nordbakken, 2007 Kåre Johnsrud, 2008 Mona Vestli, 2009 Anders Røyse, 2010 Stein Vidar Slæprud, 2011 Marit Trosviken, 2012 Peter Kippersund, 2013 Tore Langberg Larsen, 2014 Jon Randen, 2015 Odvar Støen, 2016 Nils Ringnes, 2017 Kristian Engevold og 2018 Kari Simensen.

Bidragsytere til årets 1. mai-pris er Elektor, Arvid Hanstad, Tangen menighetsråd og Stange kommune.