Stiftelsen Stange og Romedal Brannkasse og Stangeavisa har i en årrekke delt ut Ildsjelprisen sammen. Prisen, som består av diplom, blomster og 10.000 kron­er, tildeles enkeltpersoner eller grupper innenfor Stange kommune, som på en positiv og frivillig måte gjør en ekstra innsats for andre i nærmiljø, kulturliv, idrettsliv, lag eller foreninger.

I fjor var det Even Engen som ble overrasket med Ildsjelprisen. Nå er det klart for den 13. utdel­ingen av Ildsjelprisen. Og juryen – som består av styret i Brannkassa og redaktøren i Stange­avisa – ønsker forslag på hvem som fortjener årets påskjønnelse og oppmerksomhet.

– Vi deler ut denne prisen hvert år for å hedre alle de som står på tidlig og sent for at det skal bli godt å bo og leve i Stange. Det frivillige arbeidet er en bærebjelke i samfunnet vårt. Og alle vet at uten de menneskene som er villige til å gå den ekstra mila og tråkke opp løypa for oss andre, punkterer dugnadsarbeidet temmelig raskt. Derfor synes vi det er viktg å trekke fram og app­laudere for alle ildsjelene som holder hjulene i gang, sier Lars Kristian Seierstad, redaktør i Stangeavisa.

Forslag på årets kandidater sendes til e-post lks@stangeavisa.no. Eventuelt som post til Stange­avisa, boks 145, 2335 Stange. Forslagene må være juryen i hende senest 5. desember.

Tidligere vinnere

Tidligere prisvinnere av Ildsjelprisen i Stange er: 2005: Turid Standerholen og Jorunn Furu­lund. 2006: Tord Kristian Horne. 2007: Mari Sletli. 2008: Oskar Petersen. 2009: Trond Hulleberg. 2010: Torbjørn Henry Sandvold. 2011: Jan Arne Berg. 2012:  Vegard Fikke. 2013: Olav Sagen. 2014: Harald Hoel. 2015: Ingrid Sandrød og Gunvor Haugsrud. 2016: Even Engen.