• BONDEN I KVENNSTUGUA: Lager fløte og smør på gammalmåten. Erik og Solvår Norstad på håndverksdagen i Kvennstugua i 2013.

– Vi har fått inn mange forslag på gode kandidater denne gangen, og det var en kar som skilte seg ganske kraftig ut, sa  redaktør Lars Kristian Seierstad, da han overrakte de synlige tegn på prisen: Diplom, en sjekk på 10 000 kroner pluss blomster og kake. Prisen deles ut av Stiftelsen Stange og Romedal Brannkasse og Stangeavisa.

Vallset Kulturstier

Erik Norstad har hatt et mangeårig engasjement på en rekke områder. Han har i en årrekke vært styremedlem og de siste årene styreleder i Vallset kulturstier. Erik er engasjert i Kvennstuguteateret og han har vært med i styret i Romedal Lions siden starten. Selv om han bare er varamedlem i Stange historielag, har han møtt på styremøtene. De siste årene har beboere ved Vallset bo- og servicesenter hatt Erik som tur-triller.

Selve utdelingen av Ildsjelprisen kommer som en overraskelse på den det gjelder, og det skjer gjerne på den arenaen ildsjelen brenner for og er engasjert i. Tildelingen i år var ikke noe unntak. Vallset kulturstier hadde styremøte hjemme hos Solvår og Erik Norstad da prisutdelerne troppet opp.

Overraskelsese

– Jeg ventet en til som skulle på styremøtet, og jeg trodde det var han som parkerte utenfor. Men da jeg så Seierstad og Osc. gjennom vinduet, begynte jeg å fatte mistanke, forteller Erik Norstad. For det er Osc. T. Maagaard i Stiftelsen Stange og Romedal Brannkasse og Lars Kristian Seierstad i Stangeavisa som ofte har kommet på overraskelsesbesøk og sjenerøst strødd om seg med diplomer og sjekker de siste 13 årene.

Resten av styret i Vallset Kulturstier applauderte da lederen fikk æresbevisningen, og noen i styret syntes at en slik pris forplikter:

– Han tar formannsvervet for ett og ett år om gangen, men nå burde det vara lenger, mente Arnfinn Standerholen.

Full stilling i Kvennstugua

Erik Norstad hadde vært med på noen dugnader i Vallset Kulturstier før han ble med i styret i 2003. Prisvinneren var nestleder da daværende leder Bjørn Amundrud gikk bort i 2009. Siden har Erik hatt ledervervet. Han ble innvolvert i Vallset Kulturstier fordi han var barndomsvenn med Bjørn Amundrud. De to var like gamle og hadde mye med hverandre å gjøre.

– Det har vært nesten full stilling Kvennstugua om sommeren, sier Erik Norstad som runder 75 år i løpet av året.

Slik sett skiller han seg ikke ut fra dugnadsgjengen som jobber i Kvennstugua. Dette er for det meste pensjonister med stor dugnadsvilje. De utgjør et bredt spekter av fagfolk som snekkere, elektrikere og rørleggere. 

– Det er stadig tilsig av pensjonister, noen nye hvert år, ler Erik.

Den store dugnaden til sommeren er å bygge nytt tribuneanlegg, og dette er saken som opptar de fleste styremøtene i Vallset Kulturstier. Styreleder og styret har brukt mye tid på planlegging og søke økonomisk støtte til prosjektet. Nå settes det opp lister over hvem som kan være med på dugnadsdagene da tribunene skal skrues sammen. Villigheten til å stille er stor, selv om det er en del måneder fram til byggestart.

125 kilometer turstier

– En sa at «hvis je er dau inna de begynne, så står drillen min innafor garasjedøra. Den kan hentes der», siterer Erik.

Vallset Kulturstier er ikke bare Kvennstugua. I alt er det 125 kilometer med turstier som er blitt lagt til rette og som vedlikeholdes. Til vedlikehold kom Erik med en god ide – stifadder. Det er i alt 35 av dem, for det meste pensjonister som er stienes «veivoktere». Disse har oppsyn med hver sin del av stinettet og sørger for at det ikke gror igjen og ser til at strekningen er farbar.

Onsdagsturer

Siden 2003 har Erik invitert til onsdagsturer. Det er ti turer som arrangeres på forskjellige strekninger av stinettet. Oppmøte er væravhengig, men gjennomsnittet er rundt 20–30 deltakere. Den første turen om våren har tradisjonelt best oppslutning.

– Det er vel mange som er vårkåte og vil ut, akkurat slik som når vi slipper kuene ut av fjøset om våren, ler Erik.

For ham er kuer ålreite dyr. Han har drevet med mjølkeku i 20 år da han var driftig bonde på Harildstad øvre. Yrkesbakgrunnen til Erik Norstad er med andre ord bonde. Det nøt sommerarrangementene i Kvennstugua godt av. En gang i uka svingte bonden og bondekona i gang separatoren og lagde fløte som igjen ble til rømme. Den ble levert til kaffeserveringa i Kvennstugua. Det holdt de på med i over ti år.

Som aktiv bonde var han også leder både i bondelaget og skogeierlaget. Ildsjelprisvinneren liker å lede og organisere, men å opptre offentlig med taler og slikt, det trives han ikke med. Han trives heller ikke med å leve et kjedelig liv. Det er nok noe av forklaringen på Eriks mangesidige engasjement.

Lompe med pultost

Noe som vi ikke har nevnt er «Høgsdags i kjørkjestua». Det har han organisert i 20 år sammen med Halvard Brynjulvsrud. Der sørger noen for kaffe og andre smører lompe med pultost. Sammenkomstene varierer med utlodning og underholdning. 

Spaser- og trilletur

Noe vi har nevnt er spasertur og trilletur med beboerne ved Vallset bo- og servicesenter hver fredag. Siden det er flertall av damer som er med på disse turene, var noen menn svært velkomne. Spesielt for å ta hånd om anstrengende trilleoppdrag. Da går turen gjerne om skolen i det lange friminuttet. Både barna og de eldre synes det er artig å treffes, og da vanker det klem fra barnebarn eller oldebarn på skolen. Ved turens slutt er det kaffe og kaker på senteret. 

Romedal Lions har også nytt godt av Erik Norstads innsats. Han har vært med helt siden starten i 1977, og da kalenderen med gamle bilder skulle ut på markedet i år 2000, ble Erik med i den komiteen. Å være med å skaffe og velge ut bilder synes Erik er både artig og interessant. Eller hvis vi snur på det, Ildsjelprisvinneren 2017 er en allsidig, artig og interessant kar.

15 har fått ildsjelprisen

Erik Norstad er den 15. personen i Stange som er blitt hedret med Ildsjelprisen siden 2005.

Forgjengerne er:

2005: Turid Standerholen 

 og Jorunn Furulund

2006: Tord Kristian Horne

2007: Mari Sletli

2008: Oskar Petersen

2009: Trond Hulleberg

2010: Torbjørn Henry Sandvold

2011: Jan Arne Berg

2012: Vegard Fikke

2013: Olav Sagen

2014: Harald Hoel

2015: Ingrid Sandrød 

 og Gunvor Haugsrud

2016: Even Engen

2017: Erik Norstad