– Stange kulturskole og Stange Sentrumsforening har et godt samarbeid rundt det å arrangere Vårdag/Kønnband sammen. Vi har hatt dette arrangementet i mange år nå, og samarbeidet er blitt bedre og bedre. Spesielt etter at Even Engen kom. Vi er veldig glade for at den stillingen kom på plass, innleder Camilla Brandt fra kulturskolen.

Lørdag 27. april er det igjen klart for Vårdag/Kønnband, og da vil det bli et bredt tilbud av kultur- og handelstilbud.

– Det blir en fin anledning å stille ut, selge ting og ha ulike kulturtilbud. Med mange aktiviteter tiltrekkes folk til sentrum, sier Even Engen fra Stange Sentrumsforening.

Stor interesse for bagasjeromsalg 

– Det er en voldsom interesse for bagasjeromsalget. Så langt er 55 påmeldt. Vi fyller opp Storgata med mennesker som vil selge ting. I tillegg blir jo Stange Sportsklubb skøytegruppes store loppemarked på Tingvold, Ting og Tøy vil ha utemarked, Stange ASVO vil ha åpent for an­ledningen, i tillegg til Loppa. Så her blir det mye å få kjøpt, sier Engen.

I tillegg vil det være 20 andre stands i Stangebyen som vil selge alt fra kniver og strikkeprodukter, til syltetøy og saft.

– Så vil det være en elevbedrift fra Stange ungdomsskole som skal selge produkter, opplyser Engen.

Leke og lære

Butikkene håper også på mye folk på Vårdagen/Kønnband og at de tar tur­en innom for å sjekke ut vårtilbudene. 

– For de som er politisk interessert, vil de ulike partiene stå ved COOP-veggen med sine stands. Så langt har åtte partier meldt sin ankomst, sier Engen.

Korpsmusikk i gatene blir det, kafèkonsert og ellers en rekke elevkonsert­er i kulturskolens bygg.

– Denne dagen får alle våre elever som vil spille, sier Brandt.

Noe som er helt nytt under Vårdagen/Kønnband er Per Larsen sin lekestand med ”Perla Lek & Lær” på Jernbanetorget parkeringsplass.

– Her blir det leker, der man leker og lærer sam­tidig. For eksempel kan man leke på en leketraktor, og så skru den fra hverandre og sammen igjen. Bare for å få en forståelse av hvordan en traktor er satt sammen. Per vil ha en stor stand og vise fram sine produkter i sin nysatsing, sier Even Engen.