• Tosten
    Trøften i rollen som fagforen­ingsleder Bergersen
  • Thomas Tinglum som Lars og Anne Skogbakken som Agnes.

Det var et unikt samarbeid mellom Kvennstugu-miljøet og 100 musikere, skuespillere og andre frivillige fra Nord Odal som lørdag og søndag ledet fram til synge­spillet «Temmeret skær fram!». Forestillingen ble første gang satt opp på Milepelen kulturhus i Odal­en i fjor. Den gangen i anledning av at det var 90 år siden den store konflikten mellom fagorganiserte og uorgansierte tømmerfløtere og skogsarbeidere i Gryt­åa og Juråa i Knapper fant sted, 3. mai 1928. De uorgansierte arbeiderne kom i stor grad fra Stange og Romedal.

Sterk fremstilling

Stykket klarte i å fremstille konflikten på en gripende måte. Her fikk vi skildret armoden, håpløsheten, fortvil­elsen og skammen knyttet til det å ikke kunne fø sin egen familie. Med tvangssalg av gård og grunn og fattigkassa som resultat. Vi fulgte arbeidernes kamp for retten til å organsiere seg og få anstendige lønninger. Men også innblikk i skogeierens fortvilelse over lave tømmerpriser og krevende tider. Ispedd god dose kjærlighet og humor. Det hele ble bundet sammen med godt skuespill, flott sang og musikk, dyktig scenografi og et drivende godt manus. Det hele framført i en arena som skapt for stykket; Kvennstugua.

700 publikummere

Drøyt 700 så stykket fordelt på de to dagene. Det er arrangørene svært godt fornøyd med.

– Vi og odølingene er veldig godt fornøyde, og odølingene syns det var veldig moro og inspirer­ende å få spille i Kvennstugua. De håper å kunne få komme tilbake. Mange publikummere fra glåmdalsdistriktet var der for første gang, og kommer garantert tilbake ved sen­ere anledninger, sier Even Engen i Kvennstuguteatret, som også hadde en gjesteopptreden i stykket søndag i rollen som O. P. Moe.

Medvirkende

Det er Hans Ludvig Fredheim som har skrevet «Temmeret skær fram!». Regien var ved Mette Skogbakken. 60 sangere fra Storsjøkoret og Odal Bygdekor sto for sangen i stykket under dirigent Eva Vermundsberget. Musikalsk leder var Jorid Rønning.