• COVERET: Illustrasjonene i boka «Klikk her, Thomas», er tegnet av Aslaug Duwe og farget av Chris Duwe.

Norske barn ligger på verdens­toppen når det gjelder bruk av nettporno. I følge en undersøk­else utført av organisasjonen EU Kids Online, gjengitt i VG, svarer 34 prosent av norske barn at de har sett pornografiske bilder på nettet i løpet av det siste året. Gjennomsnittet for de 25 landene som var med i undersøkelsen er 14 prosent.

Fagfolk bekymret

Voldsforsker ved Politihøyskolen, Ragnhild Tombre Bjørnebekk, er en av dem som er bekymret.

– Det er lite ønskelig at barn i ung alder blir eksponert for porno­grafi. Det er bilder som ikke hører hjemme i en barneverden. Barn er lett påvirkelige og kan fort bli inspirert av det de ser, sier Bjørnebekk til VG Nett.

Psykolog Christian Lunde-Hansen, som jobber med barn som er blitt seksualforbrytere, er like bekymret. Til programmet Ekko på NRK P1 uttaler han at mønsteret han ser hos de unge overgriperne, er at de kopierer handlinger de ser på nettporno. Hans undersøkelser tyder på at så mange som opp mot 90 prosent av alle femteklassinger har sett porno på nettet.

Formidle verdier

Med dette bakteppet ønsket Chris Duwe fra Vallset å gjøre noe. Han har gjennom en årrekke jobbet med barnearbeid og gitt ut CDer med buktaler-dukken «Øystein». Chris fikk med seg Alexis Lundh på å skrive boka «Klikk her, Thom­as». Lundh driver nettsted­et heltfri.net, som hjelper barn og unge ut av porno­avhengighet. Illustrasjon­ene til boka har Chris og kona Aslaug Duwe laget sammen.

– Helt konkret fikk vi høre om at forfatter Gro Dahle planla å gi ut en barnebok om nettporno; «Sesam, sesam». Det gjorde at vi  følte tiden var inne for å lage en bok om temaet. Jeg tviler ikke på Dahles gode intensjoner med boka; å sette et viktig tema på dagsordenen. Problemet er at hun ikke peker på noen verdier og verktøy som barn og foreldre kan bruke i møte med nettporno­en. Gro Dahle ser ut til å formidle at porno er helt greit, sier Chris Duwe.

Samme vurdering av Dahl­es bok gjør Aften­postens bok­anmelder Morten Olsen Haugen tirsdag denne uka. Anmelderen reagerer på at barneboka framstiller porno som «ikke noe farlig i det hele tatt, bare at det gir et rart bilde av sex». Og holdninger som «...det du så på PCen er skuespill for voksne».

Chris Duwe er overbevist om at barn har behov for helt andre verdier i møte med nettporno.

– Dahles bok formidler at porno er ufarlig. Jeg har ikke sett noe faglig belegg for den påstanden. Forskningen viser det motsatte, sier Chris, og fortsetter:

– Vi ønsker å formidle at seksu­alitet er noe flott og fint, ikke noe skamfullt og tabubelagt. Men porno er ikke dette. Det er misbruk av andre mennesker for egen selvtilfredsstillelse. Porno formidler et menneskesyn og holdninger som er svært ødeleggende for samliv og familier, mener Chris Duwe.

– Les sammen

Den nye boka «Klikk her, Thom­as» går i trykken denne uka og lanseres i Oslo tirsdag. Den gis ut på det lokale Ottestad-forlag­et Proklamedia. Boken passer for barn i alderen åtte til tolv år, samt foreldre og foresatte.

Boken inneholder to deler. Den første delen er til barna, der ni år gamle «Thomas» blir eksponert for pornografi. Han blir stilt overfor noen valg, men har han kunnskap til å ta gode nok avgjør­elser? Den andre del­en er faktabasert og snakker til de voksne, foreldre eller andre foresatte. Foreldredelen er skrev­et som en oppfordring til foresatte om å snakke med barna om porno­grafi ut fra barnets moden­het og alder.

– Medietilsynets undersøkelse «Barn og Medier» fra 2016 viser at 97 prosent av barn mellom 9 og 16 år har tilgang til mobiltele­fon. Det er naivt å tro at barna ikke blir eksponert for pornografi og på høy tid at vi som voksne snakker om dette, mener medforfatter Alexis Lundh, og legger til:

– Foreldre kan tenke at dette ikke skjer med deres barn, men det skjer. Med statistikk og fakta underbygger vi dette i boken.

Chris Duwe håper at boken vil være et godt verktøy for å legge til rette for en god samtale om pornografi i hjemmet.

– Vi mener det beste vil være om barna leser boken sammen med foreldrene eller foresatte, slik at de kan få en god prat om nettporno og hvordan møte det. Vi ønsker å bidra til at barna styrk­es til å si «nei, dette vil jeg ikke være med på», når de står i valg­situasjonene, sier Chris Duwe.

Første samarbeid for Aslaug og Chris

Chris Duwe er gift med billedkunstneren Aslaug Duwe. For første gang har de samarbeidet om et prosjekt gjennom den nye boka. Aslaug har tegnet alle illustrasjonene, Chris har fargelagt dem.

– Det var spennende å jobbe sammen om dette. Det er ingen selvfølge at ektefeller trives med å jobbe sammen på denne måten, men dette opplevdes så positivt at vi har lyst til å gjennomføre flere prosjekter sammen, sier de to til Stangeavisa.