• TIL TYSKLAND: Chris Duwe og hånddukken Øystein er klar med en tysk Øystein-CD som skal lanseres i Tyskland i sommer. Barna Noah (2) og Anna (4) er også med og synger på CDen.

Chris Duwe bor med famili­en på småbruket Sagstuen i Vallset, men han vokste opp i Tyskland og Sør-Afrika. I 1997 flytt­et Duwe som 20-åring til Norge. De siste 14 årene har han, sammen med organisa­sjonen Ungdom i Oppdrag, gitt ut flere barne-CDer og reist Norge på kryss og tvers som buktaler sammen med hånddukka Øystein. Tusener av barn har gledet seg over morsomme Øystein, samtidig som de har fått grunnlegg­ende innsikt kristen tro og kristne verdier.

Fra Vallset til Tyskland

Nå åpner det seg en ny dør for Vallset-duoen; Tyskland!

– Hva skjer, Chris?

– Bakgrunnen for den nye CDen er 500-års jubi­leet for reformasjonen. Det var i 1517 at Martin Luther spikret opp sine berømte teser på kirke­døra i Wittenberg. I Tyskland er jubileet en kjempestor greie. For eksempel er en av de mest populære Playmobil-figurene de siste årene en av Martin Luther med hammeren, forteller Chris Duwe, og fortsetter:

– Problemet er at det ikke er så mange som vet hva det egentlig er vi feirer – hva Martin Luthers budskap var, og hvilken betydning reformasjonen har for oss i dag.

Reformasjonen

Duwe har fortsatt gode kontakter med hjemlandet Tyskland og menighets­ledere der.

– Jeg utfordret endel av dem jeg kjenner i Tyskland på dette, og de sendte ball­en tilbake og ba meg lage en CD som kunne formidle noe grunnleggende til barn om tro, sier Chris.

Dette var på senvinter­en i år, og Chris tok utfordring­en. Det er blitt mange og lange arbeids­dager i den gamle møkkakjellerene på småbruket, som er ombygd til studio.

– Kjernen i Martin Luthers budskap var og er fortsatt grensespreng­ende: Guds kjærlighet til oss mennesker er gratis. Det kreves ingen betaling for Guds kjærlighet, livet med Gud er tilgjengelig for alle på grunn av det Jesus gjorde for oss, sier Chris, og fortsetter:

– Da Luther i 1517 slo opp sine teser på kirkedøra, var dette starten på noe som fikk betydning for Europa og hele verden. Det var ikke en revolusjon, der noe nytt skulle tving­es igjennom med makt. Men en reformasjon, der det handlet om å forandre grunnleggende tanker og holdninger hos folk flest over lang tid, sier Chris Duwe.

Skoler

På Luthers tid i Tyskland var Bibelen skrevet på latin, gresk og hebraisk, språk som vanlige folk ikke forsto. Det var også svært få som kunne lese.

– Luther oversatte Bibel­en til tysk, slik at alle selv skulle kunne lese hva som står der, ikke bare prest­ene. Gjennom reformasjon­en ble det også satt fokus på at alle skulle kunne lese, slik at de selv skulle kunne lese i Bibelen. Dermed ble skolegang for alle viktig, og det ble start­en til folkeskolene. Dette at alle etter hvert kunne skrive og lese ga positive ringvirkninger for næringslivet og oppbyggingen av andre viktige funksjoner i samfunnet. Plutselig var det mange fler som var i stand til å starte egen bedrift. Dette har hatt enorm betydning for velstandsutviklingen og demokratiet, mener Duwe.

Nå skal han altså formidle dette budskapet til tyske barn.

– Jeg brukte litt tid på å finne ut hvordan jeg skulle gå fram. «Øystein» er jo en etablert figur her i Norge, og jeg tenkte først å lage en annen rollefigur med et tysk navn. Men så fant jeg ut at vi bygger en historie der norske «Øystein» drar til Tyskland for å finne ut hva refomasjonen er, og gjennom den historien bygger vi opp CDen, sier Chris.

Glad i Norge

Han har god tro på at dette vil fungere i hjemlandet hans.

– Tyskere har generelt et veldig godt forhold til Norge. Mange har vært på ferie her, eller drømmer om å dra til Norge en gang, sier han.

Sangene som er med på CDen er gamle Øystein-låter, oversatt til tysk.

– Det har ikke bare vært enkelt. Tyske ord er generelt mye lengre enn norske. Derfor har det vært utfordrende å få det til å «gå opp». Men jeg har fått god hjelp fra moren min i Tyskland. Hun har jobbet som lærer hele livet, og har gitt mange gode råd og tilbakemeldinger, sier Duwe.

CDen blir ferdig trykk­et i 50.000 eksemplarer i løpet av få dager. I sommer reiser Duwe på turne til Tyskland med dukk­en Øystein for å lansere CDen. CDen gis bort til barn i forbindelse med arrangementene. Det er tyske menigheter som finansierer CD-prosjektet gjennom innsamlinger. – Opplegget og reiseruta i sommer er ikke helt klart ennå. Men dette blir uansett spennende, avslutter Chris Duwe.