TV-aksjonen er blitt arrangert i Norge hvert år siden 1974. I år går aksjonen av stabelen søndag 21. oktober. Da vil over 100.000 bøssebærere banke på 1,8 milli­oner dører fra Nordkapp i nord til Lindesnes i sør.

Kirkens Bymisjon

I år skal pengene som samles inn gå til Kirkens Bymisjon og deres arbeid her i Norge for folk som lever i «utenforskap». Gjennom tre konkrete satsinger ønsker Bymisjonen å bidra til et varmere og mer inkluderende samfunn:

1. Prosjektet «Kom inn for natten»-tilbud. Dette er overnatt­ingstilbud for mennesker som oppholder seg i byene våre, uten noe sted å sove trygt. Overnattingsstedene vil sørge for grunnleggende basisbehov, som en trygg seng, toaletter, dusj og mat.

2. Prosjektet «Kom inn i hverdagslivet». Dette er tilpassede arbeidstilbud for folk som har havnet utenfor det ordinære arbeidslivet på grunn av rus, psykiatri, frafall i skolen eller andre forhold.

3. Prosjektet «Kom inn i samfunnet». Dette er Kirkens Bymisjons arbeid for å skape inkluder­ende fellesskap, der innvandrere kan ta del i fellesskap og være en ressurs i egne nærmiljøer.

Målet for hele aksjonen er samlet å skape 700.000 nye menneskemøter, opplyser Kirk­ens Bymisjon i sitt informasjonsmateriale om aksjonen.

Mindre alene sammen

Trine Lise Stårvik, varaordfører og leder for TV-aksjonen i Stange, synes det er gode formål vi nå skal samle inn penger til.

– Dette handler om å gjøre noe for alle som opplever utenforskap og ensomhet. TV-aksjonen har fått navnet «Mindre alene sammen». Jeg tror dette kan bidra til å endre liv og åpne dør­er. Og gjøre at mennesker kan nå mål og drømmer de har, sier Stårvik.

Det er et stort apparat i Stange som skal til for å nå ut til alle husstandene. Aksjonen har 280 innsamlingsbøsser og trenger like mange bøssebærere. I tillegg er det behov for sjåfører.

– Vi oppforder folk til å melde seg som bøssebærere eller sjåfør­er. Dette kan gjøres på nettstedet blimed.no eller ved å ringe 02025. Vi har også god dialog med flere skoler, der mange elever og foresatte blir med på dugnaden. I tillegg er det mange av skolene som arrangerer «løpedugnad», der barna har sponsor­er som betaler for hver runde de løper. På Hoberg i fjor samlet de inn hele 60.000 kroner til TV-­aksjonen på denne måten, forteller Trine Lise Stårvik.

Nye områdeledere

Hele kommunen er delt inn i innsamlingsroder fordelt på skole­kretsene. I år er det flere nye områdeledere på plass, topp motiverte for å gjøre en innsats 21. oktober. Forrige uke møttes de for første gang for å gå gjennom og planlegge årets aksjon.

– Det er litt utskifting av område­ledere i år av forskjellige årsaker, men dette skal gå veldig bra. Nå er oppfordrer vi alle til å bli med på verdens største dugnad, avslutter Trine Lise Stårvik.

Fakta om utenforskap

* 150.000 mennekser i Norge opplevde å ikke ha nok å spise i 2017.

* Ett av ti barn i Norge vokser opp i fattigdom.

* Bare to prosent av alle innvandrere har besteforeldre i Norge.

* 70.000 mennesker i Norge har ingen nære fortrolige eller venner de kan snakke med når de trenger det.

Kilde: Kirkens Bymisjon