Det er ferske tall fra en spørre­undersøkelse gjennomført av selskapet IPSOS, på oppdrag for organsiasjonen «Av og til», som viser dette.

Stor undersøkelse

I den landsomfattende spørreundersøkelsen har 122 stangesokninger svart på spørsmål om alkoholbruk i nære relasjoner. 22 prosent, omtrent hver femte stangesokning, svarer altså «ja» på spørsmålet om «har du noen gang i løpet av de 12 siste måned­ene opplevd at venner/­familiemedlemmer har et bekymringsfullt alkoholforbruk?».

Nesten enda mer oppsiktsvekkende er stangesokningenes bekymring for alkoholdrikking rundt barna. Her svarer 32 prosent – omtrent hver tredje stange­sokning – ja på spørsmpålet om «synes du at drikkes for mye alkohol i sommerferien med barn til stede?». Det er litt flere enn i landet forøvrig, der 29 prosent mener det drikkes for mye når barn er tilstede i deres omgangskrets.

Barn og alkohol

Sunniva Skar Tangen jobber i Stangehjelpa og er Av-og-til-koordinator i Stange kommune. Nå oppfordrer hun, på vegne av Stange kommune, voksne til å ta samtalen om alkoholbruk rundt barn i ferien. 

– I ferien lever vi tettere på hverandre, og barna er lenger oppe og får med seg mer. Vi i Stange kommune oppfordrer foreldre til å snakke sammen om alkoholbruk rundt barn, både seg imellom og med de andre man er på ferie med, sier Sunniva Skar Tangen.

Voksne har ansvaret

Hun får støtte av generalsekretæren i Av-og-til, Randi Hagen Eriksrud.

– Barn skal ikke måtte si ifra om alkoholbruk selv. Den praten er det vi voksne som må ta an­svaret for, sier hun.

Mener det drikkes for mye

Undersøkelsen IPSOS utførte for Av-og-til i 2018 viser altså at alko­hol skaper problemer også i Stange.

– Vi vet at familier har ulike grenser for hvor mye det er greit å drikke når det er barn tilstede. Det kan fort bli dårlig stemning hvis man prøver å ta den praten når man allerede har tatt seg noen glass. Derfor oppfordrer vi voksne til å ta praten nå, før ferien starter, sier Sunniva Skar Tangen. 

Hjelp barna rundt deg

På landsbasis vokser èn av ti barn opp i en familie der en eller begge foreldrene sliter med alkohol. Det betyr at det også finnes barn i Stange som kan grue seg litt ekstra til ferien, mener Randi Hagen Eriksrud.

– Sommerferie betyr mer alkohol i mange familier. Når du tar initiativ til å snakke om alkoholbruken rundt barna i sommer, hjelper du kanskje et barn i din omgangskrets til å få en trygg­ere sommer, sier Randi Hagen Eriksrud.