Elgjakta er nå avsluttet i allmenningene. Tilsammen ble det i de Romedal og Stange almenninger felt 98 elger av en kvote på 109. Ved jaktslutt manglet det da altså 11 elger.

Dette gir en fellingsprosent på 89, noe leder for jaktoppsynet, Jørgen Nermo, mener er tilfredsstillende.

– Det var litt lite avskyting de to-tre første ukene, men etterhvert har mange lag fylt kvota, forteller Jørgen Nermo.

I enkelte områder er det blitt skutt mye kalv mens det i andre områder er mangel på kalver. Flere av lagene mangler også voksen okse. De lagene som mangler elg, har mulighet til å overføre ett dyr til neste års kvote.

Nermo forteller at skadeskytingen har ligget på nivå med et normalår, og at jegerne har høy jaktmoral.

– Etter jakta er det blitt funnet en død elg i Romedal almenning. Denne er skutt, da det er funnet to kuler i elgen. De to nærmeste jaktlagene til funnstedet er frikjent, men vi har valgt å anmelde saken forteller Nermo. 

Jaktoppsynet har ingen indikasjoner på hvem som kan ha skutt elgen, og sier at det er opp til politiet å finne ut dette.

Av en kvote på 15 hjorter var det søndag felt 7 hjorter. Hjortejakta varer frem til 23. desember.