Oonsasin Dyreklinikk i Stange har, sammen med fire andre veteri­nærklinikker i Elverum, Brumunddal, Lillehammer og Hamar, spleiset på en helt ny og avansert CT-maskin til 1,4 milli­oner kroner. Maskinen står plass­ert hos Vetsentrum på Hamar, men skal driftes som et felles aksje­selskap eid av de fem dyreklinikkene.

Godt verktøy

Veterinær Synnøve Haagenrud ved Oonasin Dyreklinikk tror det nye tilbudet vil bli godt tatt imot hos kjæledyreiere i området.

– Det er ikke alle typer skader og lidelser man kan oppdage med røntgen. Det kan for eksempel være små sprekker i ben, som vanskelig lar seg avdekke med røntgen. Også enkelte typer prolaps i ryggen, halthet eller små, løse benbiter kan være vanskelige å se på rømtgenbilder. Men med en CT maskin lages et 3D-bilde, slik at man kan se den aktuelle kroppsdelen fra alle kanter. Dermed kan slike skader enklere bli oppdaget, forklarer Synnøve Haagenrud.

CT-skanning har i flere år vært et nyttig hjelpemiddel for å avdekke skader på hunder, katter og andre kjæledyr. Utfordringen er at det finnes få slike maskiner for dyr i Norge. I vår region har dyreeierne vært nødt til å ta tur­en til Oslo eller Gjøvik, for å få gjennomført slike undersøkelser. Det er både dyrt og tidkrevende.

– Med den nye maskinen på plass vil folk få dette tibudet i eget nærområde. Vi tror kundene våre vil oppleve dette som veldig positivt, sier Haagenrud.

England

Ansatte på Vetsentrum har fått opplæring i å bruke maskinen, og leies inn av AS-et bak maskinen til å ta bildene.

– De digitale bildene overfør­es til England, der fagpersoner gransker dem nøye for å avdekke eventuelle skader. Normalt vil dette gå på tre dager. Er det akutte skader som trenger rask behandling, får vi raskt svar på dagen, sier Haagenrud.

Bildene er gode hjelpemidler for å finne den riktige behandlingen.

Forsikring

Kostnaden for å bruke maskinen vil variere med hva slags skader det dreier seg om og hvilke typer bilder det er behov for å ta. Men en pris på rundt 7.000 kroner er relativt vanlig.

– De fleste hundeeiere har forsikring på hundene sine, som dekker denne typen undersøkelser, avslutter Synnøve Haagenrud.