3.062 stangesokninger, tilsvarende 20 prosent av de stemmeberettigede valgte å avgi sin stemme i stortingsvalget på forhånd. Nå er disse stemmene talt opp, og de levner ingen tvil; stangesokningene ønsker et regjeringsskifte. Men mye ryder på at mange Ap-velgere har svitsjet over til Senterpartiet i dette valget. Ap stuper fra 52,4 prosents oppslutning blant forhåndsstemmene i stortigsvalget 2013, til 38,8 prosent av forhåndsstemmene i årets stortingsvalg.

Også FrP, Venstre og Høyre går kraftig tilbake i vår kommune.

Senterpertiet går motsatt vei. Her har Trygve-effekten slått til for fullt. I 2013 fikk Sp 9,7 prosent av forhåndsstemmene. I år har de jobbet seg opp til utrolige 19,5 prosents oppslutning.

Her er de øvrige partiene i forhåndsvalget (2013-tallene i parentes).

Fremskrittspartiet 9,7 (13,5).

MDG 3,5 (3,9)

SV 6,2 (4,1

Rødt 1,7 (1,2)

KrF 3,1 (4,5)

Høyre 13,0 (17,3)

Pensjonistpartiet (1,6 (3,0)

Sp 19,5 (9,7)

Venstre 1,8 (4,5)

De andre partiene har knapt målbare resultater i Stange.