Dette kommer fram av innkall­ingen til formannskapet onsdag og driftsutvalget tirsdag, som ble sendt ut i dag.

Det er kommunestyret som avgjør saken endelig i sitt møte den 22. mars. Men behandlingen i driftsutvalget tirsdag og formannskapet onsdag vil gi en kraftig pekepinn på hva de ulike partiene og politikerne kommer til å lande på av standpunkter i saken.

Rådmannens innstilling i sak­en ligger fast; han har ikke endret sitt forslag om en tredelt pakkeløsning: 1. Espa skole legges ned og elevene overføres til Tangen, 2. Romedal ungdomsskole legges ned og elevene flyttes til Stange ungdomsskole, 3. Breidablikk, Solvin og Åsbygda skoler legges ned, og elevene samles i en ny og stor barneskole i de tidligere lokalene til Romedal ungdomsskole.