Stangehjelpa er Stange kommun­es lavterskeltilbud for folk som trenger noen å prate med eller hjelp til å mestre hverdagen. Hit kan alle som føler behov for noen å snakke med komme, uten henvisning fra lege. Alle samtal­er starter med at fagpersonene spør «hva kan vi hjelpe deg med?».

Samarbeider

Nå starter Stangehjelpa og Stange­avisa et nytt samarbeid, der målet på sikt er månedlige spalter med tips og råd fra ansatte i Stangehjelpa. Hensikten er å hjelpe folk til en litt bedre hverdag, både med seg selv og andre rundt seg. Rita Oja, spesial­sykepleier i psykisk helsevern, har tro på at det er viktig å jobbe forebyggende på denne måten.

– Gjennom den nye spalten «...en litt bedre hverdag» ønsker vi å dele informasjoon om viktge temaer som vi alle opplever i hverdagen. Ønsket er å vekke refleksjoner, slik at folk får hjelp til selvhjelp og egenmestring. Vi ønsker å ha et forebyggende perspektiv i arbeidet vårt, og håper denne spalten kan være en viktig del av dette, sier Rita Oja.

Ufarliggjøring av psykiske utfordringer er også viktig. At det skapes en aksept for at dette også er endel av livene våre.

Den nye spalten starter opp i denne utgaven av Stangeavisa. Rita Oja og kollega Sunniva Skar Tangen, sosionom og fagleder for rus og avhengighet, er først ut med artikkelen «Alle barn gleder seg til ferien ... eller?». 

Fra høsten vil spalten bli et fast innslag hver måned i Stange­avisa. Og trolig vil flere av de ansatte i Stangehjelpa dele på å skrive.

– Temaer som vi planlegger til høsten er blant annet angst og depresjon, viktigheten av nettverk i hvedagen og bruk av alkohol. Er det temaer folk ønsker vi skal skrive om, er det bare å ta kontakt med oss i Stangehjelpa eller redaksjonen i Stangeavisa, sier Sunniva Skar Tangen.

Nett og papir

Første artikkel i serien finner du i dagens avis på side 27. Artiklene vil også bli tilgjengelige på www.stangeavisa.no, slik at de i tillegg kan leses på mobil, nettbrett og PC.