– Slik situasjonen er nå, er det helt uholdbart. Noen fylkeskommuner har bestemt at kjøreopplæring skal være gyldig fraværsgrunn, andre at det gir ugyldig fravær. Slik kan det ikke fortsette. Vi er nødt til å få en lik praksis på dette, sierv Aasa Gjestvang (Sp) til Stangeavisa.

Var uenig

Stangekvinnen er øverste ansvarlige for de videregående skolene i Hedmark. Ved skolestart i høst tok det «helt av» i forhold til gjennomføringen av de nye fraværsreglene, som sier at du ikke vil få karakter i et fag om du har mer enn 10 prosent ugyldig fravær.

– I høringsrunden som var rundt forslaget i fjor, uttalte vi at vi – av flere grunner – var negative til den nye ordningen. Men når den nå først er kommet, plikter vi å gjennomføre den så godt vi kan. Vi er nødt til å forholde oss til lover og regler, selv om vi ikke er enige i dem, sier Gjestvang, og fortsetter:

– I forhold til dette med trafikkopplæring, oppfatter vi at reglene fra Utdanningsdirektoratet er tydelige på at dette skal regnes som ugyldig fravær. Samtidig ser vi nå at enkelte andre fylkeskommuner velger å regne dette som gyldig fravær, for eksempel i Sogn og Fjordane. Slik kan vi ikke ha det. Vi er nødt til å ha likebehandling for alle.

Ber om avklaring

De siste par ukene har hun fått en lang rekke med mailer og tele­foner fra fortvilede elever, foreldre og lærere om temaet.

– Dette er et tema som betyr svært mye for den enkelte, og debatten raser rundt i hele land­et. Jeg opplever situasjonen som uholdbar, og sitter akkurat nå og skriver et brev til kunnskaps­ministeren. Her ber jeg ham og departementet presisere hvordan reglene rundt fravær på grunn av kjøreopplæring skal praktiseres. Det er mye frustrasjon blant både elever, foreldre, lærere og skoleeiere rundt dette nå, og vi trenger en avklaring, sier Gjestvang.

Inntil denne avklaringen kommer, fortsetter praksisen som nå i Hedmark.

– Alt er veldig usikkert rundt denne saken til vi får en nærmere avklaring fra Røe Isaksen. Men slik det er nå, vil kjøreopplæring fortsatt føre til ugyldig fravær i de videregående skolene i Hedmark fylke, sier Gjestvang.