Nils Røhne, 

ordfører i Stange:

Takk for all inspirasjon, all klokskap og all humor. Jeg tyr ofte til bøkene du har skrevet, Odvar – ikke minst til «Vi så kornmoglansen». Ofte kommer jeg tilbake til det du skriver om å håndtere forandring, for å minne meg selv på at sosialdemokratiet ikke må bli preget av endringsvegring, hvis vi skal bevare velferdssamfunnet vårt i den «forandringens tidsalder», som vi lever i. Du skriver: «Det farligste er om en forsøker å konservere gårsdagens utfordringer og løsninger. Velferdssamfunnet er ingen endestasjon som nås en gang for alle. Den er en prosess fra dag til dag der metoder og midler må prøves på nytt. En må være villig til å verne om det verdifulle og forkaste løsninger som tida har løpt fra i et samfunn i stadig forandring.” Du har gitt oss i Stange-politikken en dyrbar arv å forvalte.

Dag Arne Syverinsen, tidligere «1. mai-general» 

på Tangen:

En nær venn, læremester og et solid forbilde er i ferd med å bli voksen! Skjønt, kanskje Marit hadde et poeng når hun så ofte sa: ”Du blir æller vaksin, du Odvar!” Humor og fortellerglede, som kunne ha ført deg langt inn i underholdningsbransjen, om det ikke var for at du hadde viktigere ting fore. DET skal vi være glade for! At du var en av arkitektene for at vår oljeformue er på folkets hender, er mer enn vi kan fatte, større enn vi kan begripe. Vi snakker om mot, om holdninger og visjoner. Og det er jo dette som kjennetegner deg og din lange arbeidsdag for oss: Vilje til å endre, du glemte aldri hvor du kom fra, og tillot deg aldri å miste trua på framtida,- du så kornmoglansen – og fikk oss til å forstå.

Her nærmer vi oss kanskje det viktigste du har gitt oss Odvar: selve definisjonen av hva som er politikk, og hva som ikke er politikk. Det er ikke: beregninger, statistikk, profesjonsfakta eller spill. Det handler om hvilket samfunn vi skal ha, og hvilke krefter som fører oss dit. Det handler om vilje og mot til å gå i ukjent terreng, og ikke minst så handler det om humor. Tusen takk, gode Odvar, vi har mange som har uendelig mye og takke for, vi som så et glimt av kormoglansen.

Eirin Fallet,

tidligere stortingspolitiker:

For meg har Odvar betydd veldig, veldig mye. Han har alltid vært en politiker som har snakka så vi skjønte hva han mente. Han har vært veldig varm. Han har snakka med hjernen, men han har alltid hatt med hjertet i alt han har foretatt seg. Da jeg snakket med ham sist, var han bekymret for at vi ikke har med oss nok varme i politikken. Han har stått i strid og i kamp, og han har fått seg noen «tryntørker» som Alf Prøysen sa, men Odvar har alltid kommet ned på beina. Han sa at en alltid måtte kjempe til klubba ble slått i bordet og tåle et nederlag. Selv om det i kampen har  vært  alvor og en smule sinne, har han alltid hatt med humor. Jeg har hatt mange dyktige læremestere, men han har vært en ener. Jeg er en stor beundrer av Odvar Nordli, og jeg ønsker at det var flere som han.

Grethe Mikaelsen,

tidligere fylkessekretær i Arbeiderpartiet:

Vi som har hatt gleden av å kjenne Odvar Nordli gjennom mange år, er dypt takknemlige for hans store innsats både for landet, for Hedmark og Stange.

 Som aktiv i Stange Arbeiderparti, blant annet  som varaordfører, fremmet han utallige forslag for å bedre folks hverdag. Bedring av folks hverdag har hele tiden vært viktig for Odvar. Det å være til hjelp for de som trenger det mest, betegner Odvar, han bryr seg om de som sitter nederst ved bordet, han skaper  trygghet rundt seg, er høyt respektert av alle samfunnslag og har stor tillit i politikken gjennom sin oppriktige væremåte. Ingen sak har vært for liten og ingen sak for stor.

 Han er svært kunnskapsrik, en fantastisk historieforteller og  hans lune humor må være noe av det beste som finnes. 

 Jeg er han evig takknemlig for alle gode råd og oppmuntring hver gang jeg har tatt kontakt med han. Det har vært helt avgjørende i mitt og partiets virke.

 Odvar er en hederskar av rang!  Gratulerer så mye med dagen, Odvar! 

Jan Tyriberget,

tidligere ordfører i Stange:

Odvar er en  av de mest ruvende politikere i norsk etterkrigshistorie. Som statsminister hadde han ansvar for landet i ei krevende tid. Som fylkesmann i Hedmark var han en klok rådgiver for ordførerne i sitt fylke med stor forståelse og respekt for kommunenens utfordringer. Odvar har alltid husket på sine røtter og bestandig vært en sterk talsmann for småkårsfolket.  

For meg personlig var han alltid en god rådgiver, noe jeg takker for.

Sverre Kristian Fjeld,

tidligere fylkesordfører:

Vi har jo jobbet i lag i alle, alle år på ulike fronter. Jeg var fylkesordfører da han var statsminister. Odvar var en behagelig og fin mann å samarbeide med. Jeg har bare godt å si om Odvar. Det forholdet som han og jeg har hatt var unikt. Odvar har så mye vett at han burde fortsatt ha deltatt i utviklingen vi har i dag. Jeg ønsker at han får en god 90-årsdag.

Solveig Fiske, 

biskop i Hamar:

Kjære Odvar Nordli.                                                            Gratulerer hjerteligst med 90 år. Mange av oss har fått oppleve ditt gode håndtrykk og årvåkne blikk. Takk for alt du har bidratt med som politiker og fylkesmann. Du har ofte vært en som har brakt håp ved at du har tatt menneskers livserfaring på alvor og søkt å fremme rettferdighet og bedre levekår for dem som har hatt lite. Du har sett folk rundt deg!  Alle gode ønsker  til deg på dagen din.

Marius Langberg,

ildsjel:

Gratulerer så mye med dagen din! Du er kanskje ikke klar over det sjøl, men fordi du er den du er, uansett hvor du har vært, er jeg stolt over å kunne si at jeg er fra samme bygd som deg. Spesielt da jeg var yngre enn nå, kunne jeg lettere heve hodet, rette nakken og ryggen fordi jeg så at det gikk an å komme fra bygda og bli noe! Og ikke mist: å kunne si je og itte uten å skamme meg når jeg var i Oslo!

Takk til deg for det du har vært, og er, et forbilde for meg og mange andre!

Nina Th. Bredsdorff, 

sokneprest på Tangen:

Hver gang jeg går ned bakken forbi huset til Odvar, ser jeg lyset i lampa ved stolen hans. Da tenker jeg at der sitter’n og fortsetter å tenke gode tanker.

Jeg hadde den triste opplevelsen å ha begravelsen for Marit, kona til Odvar. Den gode samtalen jeg hadde med Odvar den gangen sitter i meg enda. Den satte dype spor.

Jeg opplever et nært og godt forhold til Arbeiderbevegelsen på Tangen. Vi samarbeider godt rundt 1. mai, og det har vært veldig godt å møte Odvar i den sammenhengen.

Jeg vil gratulere Odvar med 90-års dagen!

Odvar Nordli – 90 år med samfunnsengasjement

Odvar Nordli er født og oppvokst på Tangen. Selv om han som stortingsrepresentant og regjeringsmedlem bodde i Oslo i en drøy 20-årsperiode, var han alltid tilknyttet Hedmarken og Tangen. Han har gitt seg selv betegnelsen ”politisk håndverker”. Den politiske karrieren begynte da han 23 år gammel ble valgt inn i kommunestyret i Stange for Arbeiderpartiet i 1950. Han ble med en gang varaordfører, og Arnljot Johnstad var nyvalgt ordfører. 

I boka ”Min vei” forteller Odvar at Johnstad kom med følgende arbeidsfordeling.” Vi har nå’e som hette representasjon. Dæ gjør vi slik at der det serveres varm mat, dit går je. Der det blir bytt fram kaffe og julekaku, dit går du.”  

Fra 1954 var han varamann til Stortinget før han ble valgt inn som stortingsrepresentant fra Hedmark i 1961.

Fra 1969 ledet han Stortingets sosialkomité. Odvar ble kommunalminister i 1971 og i 1973 ble han Arbeiderpartiets parlamentariske fører i Stortinget. Fra januar 1976 var han statsminister fram til februar 1981. Som statsminister måtte han håndtere en rekke tunge saker som en vanskelig verdensøkonomi på slutten av 70-tallet, utbyggingen av Altavassdraget, lagring av amerikansk forsvarsvåpen i Norge. Som statsminister fikk Odvar Nordli  mye motbør. Eller som han uttrykte det sjøl, ”det blæs kaldt på toppa”. Men det var mange reformer som ble gjennomført i Odvar Nordlis regjeringstid. Det var rett til sykepenger som tilsvarte full lønn fra første dag, gråsoneavtalen i Barentshavet og retten til selvbestemt abort.

Fra han gikk av som statsminister i 1981, var han visepresident i Stortinget til 1985. Han var fylkesmann i Hedmark fram til han ble pensjonist i 1993.

Odvar Nordli, som er utdannet revisor, var styreleder i Norges Kommunalbank fra 1987 til 1998, han satt i Den norske Nobelkomite fra 1985 til 1996, og han var styreleder i Det norske hageselskap fra 1982 til 1988. For sitt samfunnsnyttige virke ble Odvar Nordli utnevnt til kommandør av St. Olavs orden i 1994.

Odvar Nordlis lune humor blir ofte trukket fram. Den kommer svært godt fram i bøkene han skrev fra 1984 til 2008. Den første var ”Langs veg og sti” og nest siste hadde tittelen ”Skråblikk fra godstolen”. Bøkene er både selvbiografiske og kåsserende. 

I 2008 kom samtaleboka ”Alvorlig talt” som han gjorde sammen med Kåre Willoch.