• Erik Wollebæk og Bård Hoxrud.

Stange Asfalt har lenge jobbet med å komme i gang med masse­uttak og pukkverk i Sætermyrberget, like øst for Sørli. Fredag ble den iherdige innsatsen kronet med en 16-tonns dynamitt smell og stor fest for nær 80 inviterte gjester fra anleggsbransjen, politiske miljøer, naboer og eget firma. De feiret med taler og solide kakestykker etter «salutten».

Stange Asfalt-eier Erik Wollebæk er glad de er i gang med et pukkverk som kan konkurrere om blant annet leveranse til ny E6 og jernebane gjennom distriktet.

– Foreløpig har vi mulighet til å ta ut 2,5 millioner kubikk med masse her. Og skulle det bli behov for mer, er det muligheter for å utvide på sikt, sier Wollebæk.

For å omdanne kubikkene med stein til en målbar enhet som er lettere å forstå for «folk flest»: Dette er nok steinmasse til å bygge tofelts E6 helt fram til Lillehammer! Det bør med andre ord være mulig å holde på noen år i Sætermyrberget ...

Det var stortingspolitiker Bård Hoksrud (FrP) som fikk æren av å fyre av åpningssalutten. Den besto av 16 tonn dynamitt, fordelt på 800 borrede hull i berget.

– Vi i Fremskrittspartiet syn­es det er flott at det startes opp flere virksomheter som dette. Vi er opptatt av å bygge mest mulig vei for skattebetalernes penger. Når det blir mer konkurranse i markedet på dette området, blir det også billigere å bygge vegene, sa Hoksrud i sin tale.

Også to lokalpolitikere var med på festen; Truls Gihlemoen (FrP) og Nils Kristian Møller (H).

– Dette er en sak vi kjempet sammen for i planutvalget. Vi fikk motstand fra administrasjon­en og partiene i posisjon, men det ble til slutt flertall for å gi tillatelse til å sette i gang dette pukkverket, sier Møller.

– For oss var det avgjørende at dette bidrar til flere lokale arbeidsplasser og billigere priser i pukkmarkedet. Fram til nå har det nærmest vært monopol i Innlandet i markedet. Det viser også pukkprisene i Innlandet, som er blant de høyeste i landet, hevder Gihlemoen.