Utdelingen av 1. mai-prisen har vært et høydepunkt i 1. mai-­arrangementene på Tangen hvert eneste år, siden Arnold Nordbakken mottok den første gang i 2006.

Nå nærmer den store dagen seg på nytt. Juryen – som består av Heinz Kruse (leder), sokneprest Nina Th. Bredsdorff, fungerende kultursjef Bente Myhr og Stangeavisa-redaktør Lars Kristian Seierstad, håper nå på mange og gode innspill på hvem som kan fortjene en ekstra påskjønnelse for sterk og engasjert innsats for nærmiljøet rundt seg i Stange Sør.

– Det er mange som gjør er en imponerende innsats på mange ulike areaner i lokalmiljøet. Bare tenk på idrettslag, velforeninger, kulturlivet og så videre i bygda. Dette er folk som bruker tid og krefter på at andre rundt seg skal ha det bra – både barn, unge og voksne. Arbeid som betyr svært mye for et godt lokalmiljø. Nå håper vi på forslag på mange kandidater fra et bredt felt, sier juryleder Heinz Kruse.

Statuttene

Dette er de viktigste kriteriene for tildelingen av 1. mai-prisen:

• 1. mai-prisen kan deles ut til et menneske, eller grupper av mennesker, som gjennom sitt yrke bidrar til andre menneskers livskvalitet og forsterket lokalsamfunn.

• Det er ingen absolutt forutsetning at slik innsats har pågått over lang tid, men det er ønskelig at pristildelingen synliggjør innsats som ikke tidligere er blitt tildelt vesentlig offentlig oppmerksomhet.

• Juryen kan velge å tildele prisen med begrunnelse i frivillig innsats når det er åpenbart at innsatsen utover det vanlige har bidratt til andre menneskers livskvalitet og forsterket lokalsamfunn.

• Alle kan nominere kandidater til 1.mai prisen.

• Prisen deles ut under 1.mai arrangementet på Tangen.

Forslagene

Begrunnede forslag på hvem du synes bør få 1. mai-prisen i år sender du som e-post til adress­en heinz@online.no. Siste frist for å maile inn forslagene er ons­dag 25. april.

Tidligere prisvinnere

Her er personene som tidligere er blitt hedret med 1. mai-prisen på Tangen:

2006 Arnold Nordbakken, 2007 Kåre Johnsrud, 2008 Mona Vestli, 2009 Anders Røyse, 2019 Stein Vidar Slæprud, 2011 Marit Trosviken, 2012 Peter Kippersund, 2013 Tore Langberg Larsen, 2014 Jon Randen, 2015 Odvar Støen, 2016 Nils Ringnes og 2017 Kristian Engevold.