Det ble en stor utfordring å stille busser til transport av passasjerene da det ble stans i togtrafikken. Dette tok tid, og det var problemer å få avviklet trafikken. Dette medførte en god del forsinkelser for alle passasjerer langs Dovrebanen.

Mange er på reisefot dagen før 17. mai. Ekstra stor trafikk var det onsdag kveld i det mange startet langhelg i forbindelse med pinse. 

– Det er beklagelig at slike ting skjer, sier Kjell Bakken medievakt i Bane Nor.

Godt vedlikehold er godt middel mot solslyng

Det positive er at det er blitt færre tilfeller av solslyng fordi godt vedlikehold motvirker problemet. Solslyng oppstår noen ganger når stålet i skinnene utvider seg på grunn av varme. Da er det svære krefter i sving, og for å motvirke at skinnene bøyer seg, blir betongsvillene som skinnene er festet til, lagt i pukk. Dette holder skinnene på plass, men det kan skje at det av forskjellige årsaker blir litt ustabilt, og da får skinnene rom til å bevege seg.

Måtte hente 

spesialmaskin fra Oslo

– Det er mulig at det har blitt et svakt punkt etter bytte av skinner mellom Ottestad og Hamar, sier Kjell Bakken.

Selv om mannskapene fra Hamar var raskt på stedet, måtte de vente på en pakkmaskin som pakker sammen pukken for å gjenopprette stabiliteten i skinnegangen. Slike maskiner er det ikke så mange av i landet, så den måtte kjøres opp fra Oslo. Derfor tok det litt tid å få utbedret sporet.