Dette kommer fram av en sms som Stange kommune i formiddag, fredag, sendte ut til alle innbyggere i Stange. Her advares det mot å bade i Mjøsa der vannet er grønt, inntil en avklaring om algene er klar. Slik er ordlyden i sms-meldingen:

"Dette er en melding fra Stange kommune. Mange av Mjøsas strender har fått grønn farge. Det er bekreftet at dette skyldes en kraftig oppblomstring av blågrønnalger. Noen ganger kan bakteriene produsere giftstoffer (toksiner). Vi vet ikke om det er giftstoffer i Mjøsa. Det er tatt prøver av vannet. Svar forventes tirsdag. Inntil videre anbefales det ikke å bade der Mjøsa er grønnfarget, verken for mennesker eller hunder. Ny informasjon vil komme når vi har prøvesvar. Mer info finnes på kommunens hjemmesider."

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en brosjyre om blågrønne alger og hvordan folk skal forholde seg til dem. Her er faktaene de peker på:

• Blågrønnalger er egentlig en gruppe bakterier som heter cyanobakterier.

• Cyanobakterier finnes naturlig i jord, luft og vann, men under visse forhold kan det bli en synlig oppblomstring av disse bakteriene i elver og innsjøer, av og til også i havet.

• Oppblomstring forekommer oftest i næringsrike innsjøer, og skjer helst i perioden juni – oktober.

• Cyanobakterier kan produsere toksiner (giftstoffer) og lukt- og smaksstoffer.

• Kontakt med toksinene kan gi hudirritasjoner og forgiftninger.

Hvordan ser de ut?

Det er bare når cyanobakteriene samler seg i klumper og flak at vi kan se dem i vannet, eller når det blir så mange at hele vannet blir farget. Dette kaller vi ”vannblomst”. De enkelte organismene er så små at vi bare kan se dem i mikroskop. Om våren kan det bli en gulfarget hinne på vannet som skyldes pollen, vanligvis fra furu. Det er helt ufarlig!

Det fi nnes mange forskjellige cyanobakterier. De som vanligvis opptrer i norske innsjøer er Anabaena, Planktothrix og Microcystis (bildene under fra venstre mot høyre).

Hvor farlige er de?

De forskjellige cyanobakteriene produserer en rekke toksiner med ulik giftighetsgrad. Toksinene er i visse konsentrasjoner giftige både for mennesker og dyr, og de mest kjente er hepatotoksiner (ødelegger leveren) og nevrotoksiner (blokkerer nerveimpulser). Cyanobakterier har også såkalte lipopolysakkarider i celleoverfl aten, og disse stoffene kan gi forskjellige allergiske reaksjoner.

Vann som inneholder høye konsentrasjoner av toksinproduserende cyanobakterier kan være skadelig ved:

• Svelging av vann og inhalering av vannsprut

• Direkte kontakt med ømfindtlige områder som ører, øyne, munn og svelg

Badetøy eller annet tøy i kontakt med hud bør skiftes snarest dersom det har blitt vått av vann med høyt innhold av cyanobakterier.

Symptomer på at man kan ha blitt eksponert for cyanobakterier og deres toksiner kan være:

• Hudirritasjoner, blemmer, sår hals

• Oppkast, diare, sterke magesmerter

• Feber, astma, svimmelhet, muskelkramper

Mennesker kan også få i seg algetoksiner gjennom næringsmidler som har vært i kontakt med algeoppblomstringer, for eksempel etter vanning av bærbusker og kjøkkenhager.

I Norge er det ikke kjent at mennesker har blitt forgiftet av vann med toksinproduserende

cyanobakterier, men husdyr er døde etter å ha drukket slikt vann.