Politiet lanserer nå et undervisningsopplegg til ungdomsskoleelever for å forebygge deling av seksualiserte bilder. Undervisningsopplegget har fått navnet ”Delbart?”, og er utviklet fordi dagens ungdom lever på mobilen og bruker apper som legger til rette for bilder, video og deling. Dessverre innebærer også denne delingskulturen at unge tar – og sprer – seksualiserte bilder og videoer av seg selv og  av andre. Bilder det er ulovlig å ta, dele og være i besittelse av.

Statistikken viser av 13 prosent i alderen 13 til 18 år har delt nakenbilder av seg selv på nett det siste året, ifølge Medietilsynets Barn og medier-undersøkelse 2018. Politiet ønsker å hindre at prosentraten øker, og har derfor satt i gang ”Delbart?”.

Pilotskole

Ottestad ungdomsskole er plukket ut som pilotskole for ”Delbart?”.

– Vi fikk rett og slett en telefon fra politiet som spurte om vi ville være med. Kripos plukker ut enkeltskoler, og så skal det lokale politiet følge opp de andre skol­ene senere. Så torsdag 7. mars kommer Kripos og Innlandet Politidistrikt til oss på skolen, sier assisterende rektor ved Ottestad ungdomsskole, Erik Sundstrøm.

Ottestad ungdomsskole takket ja, og nå blir det opplegg både for elevene i skoletiden og foreldrene på kvelden.

– Vi sa selvsagt ja når de ringte. Det er en viktig sak som tas opp og et aktuelt tema, som er viktig både for elever og foreldrene. Og deling og spreding av slike type bilder, får store konsekvenser som ungdommen ikke tenker på, sier Sundstrøm.

På foreldremøtet samme dag klokken 18.30 vil man fortelle om resultatene fra møtet tidligere på dagen, og for å gi råd og veiledning når det gjelder ulovlig bildedeling.

– Håper det kommer mange foreldre, sier Sundstrøm.

Forebygging

Som en del av satsingen mot internettrelaterte overgrep mot barn og unge, og i tråd med politiets strategi om trygghet i digitale rom, har Kripos nå et forebyggende konsept om ulovlig bildedeling og seksuelle overgrep. Målet med satsingen er å forebygge ulovlig bildedeling blant ungdom. 

– For å oppnå dette ønsker vi å bidra til økt bevissthet og kunnskap om temaet, slik at målgruppen settes i bedre stand til å ta gode valg og håndtere situasjoner som oppstår. Målgruppen er ungdom i alderen 13 til 16 år og deres foreldre, heter det i informasjonsbrosjyren fra Kripos.

En stor del av norske ungdommers liv foregår på digitale medier, og det har utviklet seg en omfattende delingskultur. En del av den kulturen handler om å ta seksualiserte bilder og video av seg selv og av andre, og dele dette videre. Slik produksjon, oppbevaring og deling vil i mange tilfeller være straffbart.

– Satsingen skal bidra til å gjøre målgruppen i stand til å ta kloke valg når det gjelder deling av nakenbilder og sexvideoer, slik at ungdommene ikke ender opp som enten offer eller lovbryter. For å nå ut til målgruppen, ønsker vi å dele kunnskapen på en måte som virker interessant, engasjerende og motiverende, heter det i invitasjonen fra politiet.

En interaktiv

læringsmetode

Mennesker lærer best dersom de kan delta aktivt i læringsprosessen, og derfor utvikles undervisningsmateriellet som en interaktiv opplevelse. En film vil vise ulike dilemmaer som elevene skal ta stilling til ved bruk av quiz-plattformen Kahoot. Hva ville de selv ha gjort i situasjonen som presenteres? Er det greit? Er det lov?

Etter at elevene har stemt, diskuterer man resultatet og politiet formidler relevant informasjon, for eksempel om hva lovverket sier. 

– Vi har jo mobilforbud på skol­en, men denne dagen skal elevene våre få bruke dem i opplegget til Kripos, sier Erik Sundstrøm.