1.704 sider med lokale nyheter, reportasjer og annonser, fordelt på 48 utgav­er, ble fasiten for 2016-årgangen av Stangeavisa. I tillegg leverte avisa daglig oppdateringer av stangeavisa.no, magasinet «Fløtt hematt» og filmen «Harasjøen minutt for minutt» (kan ses på Youtube).

Dette er en skikkelig «grusing» av den tidligere produksjonsrekorden i avis­a fra 2014, da leserne fikk 1.584 sider levert hjem i postkassa. Abonn­entene fikk med andre ord 120 sider mer å hygge seg med i 2017.

Motsatt vei

Sidetallsøkningen i Stange­avisa er motsatt av det de fleste norske avisredaksjoner opplever om dagen, med stadig mer slunkne papir­aviser, forklarer Lars Krist­ian Seier­stad, redaktør i Stange­avisa.

– Mange aviser i Norge opplever inntektssvikt, som fører til kutt i redaksjonene og avisutgaver med færre sider. I Stangeavisa er det motsatt. Vi har aldri hatt så mange annonser som i fjor, samtidig som antall­et abonn­enter er svært stabilt. Det gjør at vi har ressurser til å satse på god lokal­journalistikk, og utvik­le Stangeavisa til et stadig bedre og mer fyldig avisprodukt – både på papir og nett, sier Seierstad.

Medarbeidere og eiere

Han skryter av medarbeid­erne i Stangeavisa, som står på tidlig og sent for å lage en så god avis som mulig.

– Jeg er heldig som får jobbe med en så kreativ og engasjert gjeng, som brenner for Stangeavisa og lokalmiljøet vi bor i, sier Seierstad, og fortsetter:

– I tillegg betyr det at vi har lokale og engasjerte eiere mye. Hamar Media er en profesjonell aviseier, med begge beina godt plant­et på Hedmark­en. De har forstått at det beste markedsarbeidet vi kan gjøre, er å levere gode redaksjonelle produkter til leserne. Da får folk lyst til å abonnere og annonsere. Dette står i skarp kontrast til de store medieselskap­ene i Norge, der fokuset i langt større grad holdes på nedskjæringer i stedet for redaksjonell utvikling, hevd­er Seierstad.

2017

Nå gleder han seg til avisåret 2017.

– Stange er en utrolig spennende plass å lage avis. Kommunen er i en riv­ende utvikling, både med tanke på befolkningsvekst, næringsliv og utbygging av infrastruktur. Få lokalsamfunn kan vise til et like aktivt og variert idretts- og kulturliv. Vi som jobber i Stangeavisa føler oss priviligerte som får følge med tett på det som skjer i nærmiljøet. Vi vil også i 2017 gjøre det vi kan for å speile det som skjer så godt vi kan gjennom avisspaltene, lover Seierstad.