Anne May Maana, eier av Joker’n i Gata, fikk i går installert hjertestarter i butikken. Hun har lenge tenkt på å anskaffe en slik starter.

– Det er vel en hjertestarter hos idrettslaget. Men den er ikke så til­gjeng­elig på dagtid her i Gata. Derfor syntes jeg det var naturlig at vi kjøpte en til butikken, slik at folk i Gata har rask tilgang om det skulle bli behov, sier Maana.

Hvert minutt teller

Hvert år skjer det rundt 5.000 brå hjertestanser i Norge. Av disse er det færre enn 500 som overlever. Rask tilgang til hjertestart­er kan bety forskjellen på liv og død, sier Simon Stangebye, rådgiver hos Spartacus Helse.

– For hvert minutt som går etter en hjertestans, reduseres sjansene for å overleve med 10 prosent. Etter tre til fem minutter oppstår det hjerneskade. Kommer man i gang med hjerte- og lungeredning, forlenger man dødsprosess­en, og øker sjansene for å over­leve. Men det er kun en hjertestarter som kan få hjertet igang igjen. Derfor er det så livsviktig at hjertestarteren er lett og enkelt tilgjengelig, sier Stangebye.

Ikke farlig

Etter en total hjertestans, uten livredning, vil pasienten normalt være død innen ti minutter. Gjennomsnittlig utrykningstid for ambulanser i Norge er 38 minutter. Dermed sier det seg selv at sjansene er minimale for å overleve, om ikke noen iler til med hjertestarter.

– Det er ikke farlig å bruke en hjertestarter. Du kan ikke skade deg selv eller pasienten ved bruk. Og den er så enkel, at selv en niåring kan bruke den – uten opplæring, sier Stange­bye.

Hjertestarteren har to knapper; en på- og en avknapp. Når du trykker på påknappen, gir den klare og tydelige taleanvisninger om hvordan du skal bruke starteren, skritt for skritt.

– Hjertestarteren har innebygget EKG, og vurder­er selv om pasienten bør få støt eller ikke. Dersom det ikke vil være bra med støt, skjer det ingen ting. Det går ikke an å bruke hjertestart­eren feil. Og det er uansett bedre å forsøke å gjøre noe, enn ikke å gjøre noe i det hele tatt, sier Simon Stangebye.