• DRØMMESITUASJON: Paal Ravnaas er klar til å forhandle med Nils A. Røhne og Aasa Gjestvang. Foto fra valgvaka i kveld.

Nærmiljølista Ottestad gjør et kanonvalg i Ottestad krets, og får hver femte stemme i den nordre delen av kommunen vår. Det gir tre representanter i kommunestyret.

Nils-fløyen med Ap, SV, MDG og Rødt er inne med tilsammen 17 representanter i kommunestyret.

Aasa-fløyen med Sp, FrP, H, BL, KrF har tilsammen 15 representanter.

Dermed er begge fløyene helt avhengige av tilslutning fra Nærmiljølista for å sikre makten i Stange de neste fire årene.

Hadde smørbrødlista klar

Nærmiljølista-toppen Paal Ravnaas og parti-etablerer Tore Ketil Stårvik møtte til valgvaken i kveld, godt forberedt til nettopp denne vippeposisjonen. Med seg i bagen hadde de en ferdig skrevet "smørbrødliste" med krav til de to fløyene, om de skulle komme i forhandlingsposisjon - slik de er nå.

– Vi har en «smørbrødliste» med krav klar, og planlegger overleverer den i kveld til både Nils A. Røhne og Aasa Gjestvang. Så får det være opp til de to fløyene å ta stillingene til kravene vi har, eventuelt komme opp med andre forslag som er interessante, og komme med en tilbakemelding til oss. Så får medlemmene våre ta stilling til hvilken av partigrupperingene vi velger å samarbeide med i kommunestyreperioden, sier Paal Ravnaas til Stangeavisa.

Han vil foreløpig ikke ut med hva kravlista består av.

– Det mest riktige nå er at de to andre partene vi skal forhandle med får se den først, sier Paal Ravnaas.

Dermed må vi vente i uvisse i dagene som kommer, til Nærmiljølista lander på hvilken av de to brudene de velger å gifte seg med.

Aasa og Nils

Senterpartiets Aasa Gjestvang sier hun er godt fornøyd med valget, selv om det ikke ble noen avklaring i kveld.

- Ti prosent opp er veldig, veldig bra resultat for oss. Folk i Stange har sagt at de vil ha Senterparti-politikk. Jeg tror vi alle vil strekke oss veldig langt for å innfri de ønsker Nærmiljølista har. Vi får sjå hvordan det går, sier Gjestvang.

Nils A. Røhne (Ap) sier dette til Stangeavisa i kveld:

- Jeg er flink til å spå da. Sa tidligere i kveld at Nærmiljølista vil komme på vippen. Det er resultatet. Når vi ser på de siste årene tror jeg at vi har gjort et godt valg; en ganske kjent situasjon. Da må vi finne ut av det. I de tre periodene jeg har vært ordfører har to perioder dreid seg om forhandlinger.

Ravnaas

Paal Ravnaas sier i en kommentar til Stangeavisa, etter at valgresultatet ble klart, at de nå har lykkes med å få fokus på Ottestad i Stange-politikken.

– Nå har vi fått satt Ottestad skikkelig på kartet med å komme inn i kommunestyre med tre representanter. Vi er på vippen og vil gå inn i forhandlinger med de andre partiene og se hvor vi kan få mest av det vi ønsker.

– Hvem er brura?

– Brura er foreløpig tildekket, og ikke sett ordentlig. Vi kan ikke si hvem vi samarbeider med før vi har fått et svar fra de partiene som vi kommer til å gå inn i en dialog med, sier Ravnaas, og fortsetter:

– Vi er veldig, veldig glad for at vi har slik støtte i Ottestad. Det har vi merket de siste dagene, og det har vært gøy. Denne oppgaven skal vi ta på oss med skrekkbladet fryd og gjøre en innsats for hele kommunen.

Slik fordeler stemmene seg i hele Stange:

Arbeiderpartiet: 37,1 prosent, 13 representanter (tilbake 3)

Senterpartiet: 23,9 prosent, 9 representanter (fram 4)

Nærmiljølista Ottestad: 7,2 prosent, 3 representanter

Fremskrittspartiet: 6,0 prosent, 2 representanter (ingen endring)

Høyre: 5,1 prosent, 2 representanter (tilbake 1)

Miljøpartiet De Grønne: 3,5 prosent, 1 representant (tilbake 1)

Kristelig Folkeparti: 3,2 prosent, 1 representant (tilbake 1)

Rødt: 2,6 prosent, 1 representant

Bygdelista i Stange: 2,2 prosent, 1 representant (tilbake 1)

Pensjonistpartiet: 1,6 prosent, 0 representanter (tilbake 1)

Partiet De Kristne: 1,3 present, 0 representanter

Venstre: 1,0 prosent, 0 representanter (tilbake 1)