STANGE: Denne uka følger det et ekstra magasin med Stange­avisa; «Fløtt hematt». Det er Stange­avisa som har produsert bladet, som deles ut til alle husstander i Stange, Hamar, Løten og Ring­saker. Det vil også bli lagt ut noen bunker på typiske utesteder, der folk møtes om sommeren.

Redaktør Lars Kristian Seierstad håper bladet vil treffe målgruppen; utflyttede hedmark­inger i alderen 25 til 45 år, som vurderer å flytte hjem.

– Mange av våre ungdommer flytter vekk fra Hedmarken etter videregående, både på grunn av utdanning og jobb. Men ett­er hvert som årene går, er det mange som får lyst til å flytte «hematt». Ikke minst når ungene begynner å melde sin ankomst. Gjennom magasinet «Fløtt hem­att» håper vi å inspirere mange i denne gruppen til å ta det store skrittet; å flytte tilbake til Stange og nabokommunene våre, sier Seierstad.

Det er ikke tilfeldig at det er akkurat nå i slutten av juni «Fløtt hematt» publiseres.

– Vi vet det er mange utflytt­ede hedmarkinger som kommer hjem på sommerferie til mor og far, bæssmor og bæssfar. Nå sats­er vi på at magasinet ligger godt synlig på stuebordet når de unge kommer hjem, humrer Seierstad, og fortsetter:

– Vi har mye attraktivt å by på i området vårt, både i forhold til et godt arbeidsmarked, lave boligpriser, gode oppvekstforhold for barn og et rikt fritidstilbud. Det er mange gode grunner til å velge å slå seg til nettopp her, sier Seierstad.

Magasinet blir også tilgjengelig på nett som en bladbar digital utgave. Link til den denne utgav­en av «Fløtt hematt» finner du på www.stangeavisa.no.

– Om bladet får en god mottagelse, vil dette trolig bli en årlig utgivelse fra Stangeavisa, avslutt­er Seierstad.