• HISTORISK VIELSE: Alla Vorobei og Per Egil Emilsen ble det aller første paret som giftet seg på Stange rådhus. Ordfører Nils Røhne sto for vielsen.

Fra og med i år er det slutt på at folk kan gifte seg på Tinghuset. Nå er det kommunene som har vigselsrett, i tillegg til at folk kan gife seg i kirka eller andre trossamfunn.

I dag var den store dagen kommet for Per Egil Emilsen fra Vallset og hans kjære Alla Vorobei fra Russland. Det ble et hi­storisk øyeblikk, da de to inntok formannskapssalen på råd­huset – for anledningen pyntet til hyggelig bryllupsfeiring. Paret ble nemlig det aller første som tar ibruk den nye vigselsordning i Stange kommune. Og det aller første paret som ordfører Nils Røhne vier.

–Jeg var ikke klar over at vi var det første paret som skulle vies på rådhuset, før ordfør­er Nils nevnte det da vi pratet sammen mandag. Det er jo litt artig det, medgir Per Egil Emilsen.

Per Egil og Alla har kjent hverandre et års tid, og planlegger å bosette seg i Vallset. Men først må en rekke papirer i orden i forhold til permanent oppholdstillatelse. Det påvirker bryllupsfeiringen.

– Visumet til Alla går ut i morg­en (torsdag, red. anm.). Derfor må hun reise tilbake til Russland. Disse tingene er veldig strenge. Kommer hun èn dag for sent ut av landet, blir det trøbbel med å komme inn igjen senere. Derfor rekker vi ikke å feire viel­sen i denne omgangen. Det får vi ta senere, smiler det lykkelige paret.