STANGE: Til høsten kommer Norges første luftepute­redningsbåt til Mjøsa, og den skal etter alt å dømme stasjoneres ved Gillundstranda i Stange.

– Vi må ta sikkerheten på alvor, og Mjøsa er så stor at vi tenker det er lurt at vi deler oss opp litt, sier Geir Bie i Redningsselskap­et.

– Antallet båter på Mjøsa har økt voldsomt de siste årene og bruken av kajakk har en enorm økning, samtidig som statistikken viser at de fleste drukningsulykker i Norge skjer i innlandssjøer, forteller Bie og legger til:

– Vi kan ikke bestemme hvor ulykkene skal skje, men vurderer Stange som en strategisk plassering, i tillegg til Gjøvik, for å korte ned beredskapstiden. Vi vet også at altfor få bruker redningsvest, og der er Mjøsa et skrekkeksempel.

«Sveveren»

På Mjøsa har Redningsselskapet sin hovedbase på Gjøvik, men ønsker altså nå en satellitt i

Stange i tillegg. Luftepute­båten, eller «Svever­en» som den skal hete, kan kjøre på vann, is og land, og vil derfor være til­gjengelig hele året og på steder hvor den store «Mjøsvekteren» ikke kommer til.

– Det skjer mange ulykk­er på isen også, så denne blir god å ha, sier Bie.

Håpet er også at både «Sveveren», som lufteputebåten skal hete, og «Mjøsvekteren», som er Redningsselskapets store båt, kan ha vinteropplag ved Gillundstranda.

– Vi jobber med Stange kommune og grunneier for å finne en løsning på dette, sier Bie.

Hvis det blir en realit­et må det i så fall bygges garasje­anlegg for disse.