Isen i Stor-Mjøsa utenfor Stange har i stor grad latt vente på seg denne vinteren. Selv helt inn mot land har det vært lite isdannelse.

Men den kraftige kulde­perioden forrige uke satte fart i prosessen, og etter hvert som minusgradene sank langt ned på 20-tallet, begynte det å danne seg is flere steder på Norges største innsjø utenfor Stange.

Stangeavisa har fått tilgang til helt unike bilder av denne isdann­elsen, tatt fra verdensrommet av de nye Europeiske Sentinel-satellittene.

– Bildene er prosessert på Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) i forbindelse med Miljødirektoratets prosjekt med bruk av satellittdata for miljøovervåkning av store innsjøer. NIVA har også en strategisk satsning på slike overvåkningsmetoder og er med på flere EU-prosjekter og prosjekter for Norsk Romsenter, opplyser Øyvind Aaberg Garmo, regionleder ved NIVAs avdelingskontor som ligger i Ottestad.

Bildene av Mjøsa er tatt 22. februar og 2. mars i år, altså før og etter den strenge kulda satte inn.