Det er Sirkula, avfalls­selskapet for Stange, Hamar, Ringsaker og Løten, som melder dette.

Enklere

– Med den nye boksen vil Sirkula gjøre det enklere og tryggere for abonnentene å sortere og oppbevare farlig avfall. Avfallet som skal legges i boksen kan for eksempel være batterier, lyspærer, spraybokser, malingsrester, småelektronikk og liknende, skriver Sirkula i pressemeldingen, og legger til:

– Den røde boksen tar du selv med til gjenvinn­ingsstasjonen og leverer avfallet som er samlet i den. Deretter tar du den med hjem og bruker den på nytt. Boksen vil altså ikke bli tømt hjemme hos deg. 

Alle får

Boksen deles ut til alle Sirkulas abonnenter, bortsett fra de som bor i borettslag eller sameier. Det jobbes med løsning også for borettslag og sameier, men dette vil komme på et senere tidspunkt.

– Hensikten med den røde boksen er å få en trygg og miljøvennlig behandling av farlig avfall. I dag havner altfor mye farlig avfall, som batterier, i restavfallet. Ved å levere farlig avfall på gjenvinn­ingsstasjonen, sikrer man at miljøgifter ikke havner ut i naturen og kan skade mennesker, dyr og planter. Slik får alle en ren natur, rent vann og ren luft å puste i, skriver Sirkula.

Leveres hjem

Du vil få levert den røde boksen hjemme hos deg. Det er lokale lag og foren­inger som kjører ut boks­ene på dugnad. Boksene settes ved innkjøringen til eiendommen eller ved beholderplass.

I løpet av juni skal alle ha fått utdelt den nye boksen. Om du ikke har fått boksen i løpet av juni, kan du ta kontakt med Sirkula. 

Farlig

– Farlig avfall er nettopp det: Farlig. Derfor er det også viktig hvordan man oppbevarer dette. Ha gjerne den lille røde boks­en stående i en bod eller garasje. Farlig avfall skal leveres i tett emballasje, så hell det aldri rett i boksen. Oppbevar det gjerne i origi­nalemballasjen eller tette bokser merket med hva som er i. Bruk litt teip over polene på batterier, slik at de ikke leder strøm, anbefaler Sirkula.