Aksjonen «Bibelen til alle» startet som en ide i 2013. Så langt har alle hjem i Finnmark, Troms og Østfold fått besøk på døra, med tilbud om en bibel i gave. I fjor var det husstandene i Våler, Åsnes og Grue som fikk besøk og tilbud om bibel i regi av den lokale aksjonsforening­en «Bibelen til alle i Hedmark». I høst står Stange og Stor-Elvdal for tur.

– Målet er at vi over noen år skal komme innom alle husstander i Hedmark, med tilbud om en bibel, forteller leder for aksjonen i fylket vårt, Tove Stang Karlsen til Stangeavisa.

Tverrkirkelig

I Stange stiller menighet­ene i Den Norske Kirke, Frikirken, Vallset Pinse­menighet, Ungdom i Oppdrag, misjonsforeninger og en rekke enkeltpersoner seg bak aksjonen. Rundt 200 frivillige vil gå fra dør til dør i kommunen fra torsdag 26. til lørdag 28. september. Med seg har de den nyeste bibeloversett­elsen fra Bibelselskapet, som også brukes i kirka. Alle som ønsker det får bibelen gratis. Og det er selvsagt helt greit å si nei takk også, i følge gjengen som står bak.

– Hvorfor gjør dere dette?

– Bibelen er en bok som har betydd enormt mye for formingen av nasjoner, samfunn og enkeltmenn­esker til det gode. Og den betyr mye for oss personlig som mennesker idag. Derfor vil vi gjerne gi bibelen videre, slik at også andre får glede av den, sier Andreas Karstad, som er knyttet til organisasjonen Ungdom i Oppdrag på Grime­rud gård i Ottestad.

– Det er vel egentlig den fineste gaven vi kan gi, mener Øyvind Fjellestad i Stange Frikirke og Lars Aasen i Vallset Pinse­menighet.

Arnfinn Bjørgen i Stange menighetsråd mener også at det at det er 500-års jubileum for trykkingen av den første boken i Norge i år, også er en flott anledning til å dele ut «bøkenes bok» til alle i Stange.

– Bibelen er en bok som har betydd svært mye for både samfunnet vårt, litte­raturen og kunsten. En bok som har formet landet vårt. Derfor mener vi det er viktig at folk i Stange får tilgang til en bibel med et godt og lettfattelig språk, slik at de selv kan bli kjent med den, sier Bjørgen.

Få med nye bibler

Undersøkelser Bibelen til alle har gjennomført, viser at 65 prosent av alle husstander i Hedmark ikke har en bibel i det hele tatt, eller en svært gammel oversett­else. Kun 35 prosent svarer at de har en bibel av nyere oversettelse.

– Jeg ble overrasket over disse tallene, og det ble en motivasjon for å bli med på aksjonen, sier Tove Stang Karlsen.

Flere av dem som er med på Bibelen til alle i Stange, har vært med på bibelutdel­ing i Solør og andre deler av landet tidligere. Erfaringen deres er at de tas svært godt imot rundt om i hjemmene de ringer på døra til.

– Vi opplever at svært mange setter pris på gaven. I Solør var det mange som satt klar og ventet på oss, forteller Øyvind Fjellestad.

– Jeg var i utgangspunkt­et litt skeptisk til å være med. Jeg kunne aldri tenkt meg å være en dørselger. Men det å komme med en uforpliktende gave som dette, har utelukkende bare vært positivt, sier Karstad.

Temakvelder

I etterkant av bibelutdeling­en vil flere av menighetene arrangere ulike temakveld­er om bibelen, blant annet i regi av Stange menighet og Vallset menighet.

– I tillegg til at vi ønsker at folk skal få en moderne bibel, med et språk som de forstår, er noe av hensikten med denne aksjonen også å gjøre bibelen og bibel­ens innhold til en «snakkis» i hverdagen. Derfor er tilbud­ene i regi av menighetene etterpå også viktige, sier Tove Stang Karlsen.

Ikke hjemme?

Aksjonsgruppa vil forsøke å besøke alle husstander i Stange gjennom de tre aksjonsdagene. – Dersom vi ikke rekker innom alle fra torsdag til lørdag, tar vi de rester­ende ut over høsten, sier Fjellestad.

– Og der det ikke er folk hjemme legger vi igjen en lapp, slik at folk kan ta kontakt og få en bibel i etterkant. I Solør var det over 200 som kontaktet oss etter aksjonen på denne måt­en, sier Stang Karlsen.

Hun opplyser at biblene som deles ut gjennom er finansiert gjennom gaver fra menigheter, foreninger og enkeltpersoner.