STANGE: Harald Husom, nettsjef i Stange Energi, tror sluttregn­inga for skadene selskapet har påført teknisk utstyr i Sønderhagen blir på mellom en halv og en hel million kroner.

Stange­avisa omtaler i dagens papiravis arbeidsuhellet selskapet hadde torsdag i en trafoboks i Sønderhagen. Ved et uhell ble det kjørt 600 volt strøm til 58 leiligheter, noe som førte til at mye teknisk utstyr ble ødelagt.

Husom mener Stangeavisa har framstilte saken på en «tabloid» måte gjennom oppslaget på førstesida.

– Det blir feil å si at skadene vil koste «millioner av kroner». Våre anslag foreløpig er at vi må erstatte utstyr for mellom 0,5 og 1 million kroner. Dessuten er det også leiligheter hvor teknisk utstyr ikke ble ødelagt, det er ikke slik at alt gikk i stykker, sier Husom.

Han bekrefter også at Stange Energi har en forsikring, og at det vil bli en dialog mellom Stange Energi og forsikringsselskapet om saken.