I følge Brønnøysund­registrene ble det åpnet konkurs i selskapet i Hedmarken Tingrett mandag denne uka, 11. mars. Cemilie Baran står oppført som eneier av aksjeselskapet.

Advokat Lise Anette Marken Aasterud er oppnevnt som bostyrer i konkursboet. Første skiftesamling i konkursen vil bli holdt 29. april.

I følge regnskapstallene for firmaet har omsetning­en vært økende i period­en de har drevet kafeen. Men det har dessverre også underskuddet vært. I 2016 omsatte selskapet for 2,4 millioner kroner, men fikk 90.000 kroner i underskudd. I 2017 økte omsetningen til 2,7 million­er kroner. Underskuddet dette året ble på 192.000 kroner. Regnskapstallene for 2018 er ennå ikke off­entliggjort.

Tingvold-bygget eies av Stange kommune, og vil slik sett ikke bli berørt av konkursen.