• MANGE MED: Morten A. Midtby fra Kreftforeningen, Bjarne Kise fra OIL, Erlend Reistad fra Steinerskolen og Kine Storli og Bjarne Kise fra Stange og Romedal BU er klare for Krafttak mot Kreft onsdag.

Det er den årlige aksjonen «Krafttak mot Kreft» som nå går av stabelen igjen. Som vanlig blir det stor mobilisering av unge i Stange, som trår til – bokstavelig talt – for å samle inn penger til Kreftforeningen. Både ved Stavis og Steinerskolen er det organisert egne aksjonskomiteer. Og Romedal og Stange Byngdeungdomslag, samt Bygdekvinne­laget og Ottestad IL, er også med på innsam­lingen

I år går pengene som gis til forskning for å forebygge senskader etter kreft. På et info-møte på Stavis i går, onsdag, ble elevene orientert om hva peng­ene skal brukes til.

– Hvert år får 32.000 mennesker kreft i Norge. To av tre som får kreft i landet vårt, overlever. For 50 år siden var det bare en av tre som overlevde. det viser at forskning nytter, sier Marie Bjerkestrand Midthun i aksjonskmiteen på Stavis.

Hun følges opp av Ida Maria Halvorsen:

– Hver tredje som overlever kreft, får varige senskader av behandlingen. Det er dette vi er med på å samle inn penger til forskning på i år, sier Ida Maria.

Senskader kan være både psyk­iske og fysiske. Som skjelett- og muskellidelser, eller angst og depresjoner.

Nå er målet at Stavis skal klare å samle inn 90.000 kroner i årets aksjon.

– I fjor klarte 98’erne 88.000 kroner. Det må vi klare å slå i år, oppfordrer de to elevene.

Det er på ettermiddagen og kvelden onsdag 7. mars at ungdommene vil forsøke å gå innom alle husstandene i Stange med bøssene. Alle bøssebærerne har ID-kort fra Kreftforeningen. Og man kan gi kontanter i bøssa eller «vippse» penger til nummeret 441126 – da blir gaven regi­strert på Stange.

Anne Kari Skaaraas i Kreftforeningen er kjempeglad for innsatsen som ungdommene gjør.

– Dette er kjempeflott, de gjør en veldig god jobb. Krafttak mot Kreft er den viktigste innsamlingsaksjonen Kreftforeningen har i Stange hvert år. Vi ville ikke klart dette uten ungdommenes innsats, sier Skaaraas, som oppfordrer folk til å gi raust til den gode saken.