Dette kommer fram av den foreløpige årsrapporten for i fjor fra Stangehjelpa.

Antallet stangesokninger som får hjelp fra Stangehjelpa er økende. I 2017 var det 853 personer som tok kontakt. I 2019 økte dette til 920. Det representerer en økning på 12,5 prosent.

Sammenlikner man med tidligere år, er økningen enda større. I 2016 var det 732 personer som fikk hjelp fra Stangehjelpa. I 2016 var tallet nede i 629.

Økningen i antallet henvendelser det siste året kommer først og fremst fra førskolefamilier og eldre over 67 år, kommer det fram av årsrapporten.

Det er også en økende antall av brukerne som tar direkte kontakt med Stange­hjelpa selv, i stedet for å gå igjennom andre instanser, som for eksempel fastlege. I 2017 var det 56 prosent av brukerne som tok direkte kontakt. I 2018 økte dette til 62 prosent av brukerne.

– Dette ser vi på som positivt. Stangehjelpa jobber ut fra ideen om at det vi gjør for å hjelpe folk er noe vi skaper sammen i møte med dem. Å vekke engasjement og håp hos folk er utgangspunktet for vårt arbeid, skriver leder Birgit Valla i årsrapporten.