Flere sentrale stortingspolitikere har de siste årene vært på besøk ved Stangehjelpa for å lære om hvordan Stange kommune har fått til et lavterskel-tilbud innenfor psykisk helse for både barn, unge, familier og eldre. Senest i januar i år var Arbeiderpartiets helsepolitikere på Tinget på besøk. Det de så og hørte ga kraftig motivasjon for å jobbe for at alle kommuner i Norge skal etablere liknende tilbud.

Nå opplyser Anette Trettebergstuen til Stangeavisa at partiet fredag denne uka kommer til å legge fram et alternativt budsjettforslag, der 100 millioner kroner foreslås brukt til en storsatsing på dette området.

– Dette er et resultat av at jeg hadde med meg våre helsepolitikere til Stange for snart et år siden. De er alle utrolig imponert over hva Stangehjelpa får til, og vi ønsker at dette skal bli en modell flere jobber etter, sier trettebergstuen til Stangeavisa.

Hun mener psykiske plager er vår tids folkesykdom.

– Med tidlig hjelp kan likevel mange psykiske lidelser forebygg­es og behandles. Vi vil ha et lavterskel psykisk helsetilbud i alle kommuner. I tillegg vil vi fjerne egenandelene hos fastlegen for ungdom opp til 18 år og bidra til at våre unge lærer mer om psykisk helse i skolen. Midlene til skolehelsetjenesten skal øremerkes. Det skal være lett å få hjelp av fagfolk når noe er vanskelig. Kommunene skal få rom til å ansette flere fagfolk som kan psykisk helse, sier Tretteberg om 100-millioners satsingen de kommer til å lansere fra talerstolen på Stortinget i fredag.